NA INICIJATIVU MUSTAFE ŠAKIĆA: Kreće završna faza sanacije brane na jezeru Modrac

Na inicijativu ministra Šakića, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, jučer su na Skupštini TK usvojene izmjene i dopune Programa zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara za period 2018-2022!

Kako kaže ministar Šakić prvi korak smo napravili. Program je usvojen na Skupštini. Ciljj izmjene ovog programa je da se za sanaciju brane obezbijedi dio sredstava, 550 hiljada KM, od sredstava koja su akumulirana na namjenskom računu zaštite i spasavanja! Na ovaj način, udružit ćemo sredstva sa sredstvima Ministarstva.
Ukupna vrijednost sanacije završne, IV faze, brane je procijenjena na 1,7 miliona KM.

Treba napomenuti da su pomenute izmjene Programa podržali svi zastupnici u Skupštini TK.