Obezbjeđen novac za regulaciju korita rijeke Spreče (VIDEO)

Agencija za vodno područje rijeke Save obezbijedila je sredstva za regulaciju korita rijeke Spreče i uređenje obala. UNDP je od devet predloženih projekata prihvatio tri , među kojima je bila i rijeka Spreča. Na sastanku sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK i načelnicima Lukavca, Gračanice i Doboj Istoka dogovorene su dalje aktivnosti. Načelnici ovih opština trebaju obezbijediti građevinske dozvole, riješiti imovinsko pravne odnose i pripremiti dokumentaciju.  U tome će im pomoći Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK, dogovoreno je na sastanku.  S obzirom na to da je jedna obala rijeke Spreče u Federaciji BiH, a druga u RS, biće uključeno i resorno ministarsvo RS kao i JU „Srpske vode“.  „Ukoliko budu ispunjeni svi preduslovi, sredstva za regulaciju korita rijeke Spreče bi mogla biti operativna od 2021.godine“, rekli iz Agencije za vodnog područje rijeke Save.

 

Izvor: RTVTK