Vijećnici SDBIH Tuzla u službi građana

Na jučer održanoj 3. sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvojen je Prijedlog budžeta Grada Tuzla, koji je predviđen u iznosu od oko 65. miliona maraka.

Klub vijećnika Socijaldemokrata Bosne i Hercegovine (SDBIH)  Gradskog vijeća Tuzla podnio je i nekoliko Amandmana na predloženi budžet grada Tuzle i nekoliko Inicijativa koje su od krucijalne važnosti za kvalitetu života građana Tuzle.

Iako je na sjednici predloženo preko 60  Amandmana na  predloženi budžet samo jedan Amandman i to Kluba vijećnika SDBIH  je prihvaćen.

Parlamentarnom borbom  i istrajnošću Amandman Kluba vijećnika SDBiH  za nabavku Senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje šećera u krvi za djecu i omladinu oboljelu od dijabetesa tipa 1. na području Grada Tuzle  je dobio apsolutnu podršku vijećnika u Gradskom vijeću Tuzla.

Klub vijećnika SDBIH  stoji čvrsto pri stavu  da ostvaruje obećanja data u predizbornom programu.

Napominjemo, da vijećnici SDBIH  ne čine većinu u Gradskom vijeću Tuzla ali socijaldemokratski principi nemaju alternativu, što se aktivnim zalaganjem pokazalo u praksi na jučerašnjoj sjednici vijeća.