Bijedić: Tuzla će autoputom biti spojena sa Evropskom unijom

Nakon usvajanja inicijative u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH da je najlogičnije i najekonomičnije rješenje da autoput Sarajevo – Beograd ide preko Tuzle, koja je centar najmnogoljudnije regije u Bosni i Hercegovini konačno su se desili konkretni koraci.

Predstavnici ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i predstavnicima Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH održali su sastanak čiji je cilj bio je nastavak aktivnosti na izgradnji autoceste Tuzla – Brčko kao dijela buduće autoceste na cestovnom koridoru Sarajevo – Beograd. Ova moderna saobraćajnica povezaće Tuzlanski kanton sa sjeverom Bosne i Hercegovine i dalje sa Evropskom Unijom.
U narednom periodu očekuje se intenziviranje aktivnosti stručnih timova, odnosno predstavnika JP „Autoceste Federacije BiH”, ministarstva i lokalnih zajednica sa ciljem raspisivanja tendera za izradu neophodne projektne dokumentacije kao preduvjeta za izgradnju autoceste Tuzla – Brčko.

– Izgradnjom ove trase kreirat će se bolji preduslovi za saradnju s regionalnim centrima, ubrzat će se izgradnja Koridora Vc, riješiti saobraćajna blokada Tuzle, a aerodrom Dubrave će doživjeti potpunu ekspanziju i postati najveća poveznica Bosne i Hercegovine s regionom. Realizacijom jednog ovako važnog infrastrukturalnog projekta stvorit će se domino efekt koji će pokrenuti bh. privredu, dodao je Bijedić.

Konkretnim angažmanom Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i predstavnicima Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH konačno je se vidi da inicijativa usvojena u Parlamentu FBiH nije uzaludna i da je angažman Vlade TK na putnoj deblokadi Tuzle i Tuzlanskog kantona jedan od ključnih ciljeva ove vlade.