DA LI SE NAMJEŠTA TENDER ILI OPTUŽNICA: Zna li Tužilaštvo koliko radnika opslužuje bušilicu i ko je kriv što nije završena zgrada Tužilaštva?

Socijaldemokrate BiH u potpunosti podržavaju sve zakonite istrage i individualnu odgovornost svakog od lica za koje se utvrdi krivica, ali je u dosadašnjem postupanju tužioca Ćazima Serhatlića očito grubo kršenje Zakona o krivičnom postupku, narušavanje prava i sloboda većeg broja lica i pokušaj kriminalizacije Socijaldemokrata BiH, kao jedne od najjačih stranaka na Tuzlanskom kantonu.

Kada u toku istrage ili procesa vidimo dovoljan broj relevantnih i zakonitih dokaza korigovat ćemo svoje stavove po pitanju svakog pojedinca. Tužilaštvo TK je održalo PRESS konferenciju u petak (19. februara) sa namjerom da javnosti obrazloži robusnu akciju SIPA-a, izvedenu isključivo sa namjerom da se skrene pažnja javnosti i nanese politička šteta čitavoj organizaciji.  Ne samo da nismo vidjeli ili čuli ništa od “velikog broja dokaza”, već smo se nepobitno osvjedočili u potpunu dezorijentaciju u utvrđivanju relevantnih činjenica, kvalifikaciji djela i pokušaju pravdanja zloupotrebe posebnih ovlaštenja.

U serijalu koji smo nazvali “Da li se namješta tender ili optužnica?” bacit ćemo više svjetla na postupanje Tužilaštva Tuzlanskog kantona i dokazati da se tužioc Ćazim Serhatlić upustio u politčki obračun grubo kršeći odredbe Zakona o krivičnom postupku, sa očitim ciljem da se zahvali za prošle ili buduće usluge svom prijatelju, gradonačelniku Tuzle, Jasminu Imamoviću.

U svakoj od tema ovog serijala postavit ćemo i mi barem po jedno pitanje.

Prvi navod Tužilaštva sa PRESS konferencije kojim ćemo se baviti glasi (citat):  (1) “Posao je dodijeljen firmi koja ima samo jednog zaposlenog”. (kraj citata).

Ključno pitanje je da li je uslovima konkursa tražen minimalan broj zaposlenih i da li je ugovorni organ morao to učiniti u konkretnom slučaju? Ako takav uslovi nije naveden, a on nije obavezujući, na osnovu čega se onda ova činjenica može smatrati relevantnom za određivanje krivice?

Znaju li tužioci uopšte koliko radnika opslužuju bušaće garniture koje rade ugovorene bušotine? Znaju li da može biti dovoljno 3 do 5 radnika na bušenju, te da je kompanija mogla recimo tokom zime ili pandemije korone ne držati zaposlenike u radno-pravnom statusu? Znaju li da se takav broj zaposlenih može zaposliti i nakon potpisivanja ugovora?

Kao instrument osiguranja rokova i kvaliteta izvršenog posla, u prvom redu, se koristi bankovna garancija za te namjene. Sa kvalitetnom bankovnom garancijom interesi ugovornog organa mogu biti potpuno zaštićeni.

Pitanje za Tužilaštvo:

Preko puta objekta Tužilaštva u Tuzli nalazi se nedovršena zgrada koja u formi betonske konstrukcije godinama narušava izgled Tuzle. Kažu da je zgrada pravljena za Tužilaštvo. Da li je Tužilaštvo ikada ispitalo zbog čega ova zgrada nije završena? Da li je provjerilo kako je raspisan tender za izgradnju, ko je dobio posao, da li je naplaćena bankovna garancija i kolika šteta je nanešena državi?

Nećemo anonimno, već javno pitamo Tužilaštvo TK zbog čega ovaj građevinski promašaj nije dobio pravosudni epilog? Ako nije pokrenuta istraga ko je odgovoran za to, a ako jeste ko je odgovoran što nemamo optužnice? Nema hapšenja, oduzimanja mobitela, javnog sramoćenja – nema ničega, jer se u tom i takvom kriminalu skrivaju počinioci. A ova zgrada je već odnijela veći broj miliona KM.

Nadamo se odgovoru, a pitanje ćemo proslijediti i u zvaničnoj formi Tužilaštvu TK, kao i u skupini pitanja koja ćemo poslati Vrhovnom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, OHR-u i drugim međunarodnim organizacijama i tijelima, nakon okončanja serijala.