FOŽ SDBiH Živinice organizovao predavanje na temu informisanje žene o osnovnim procedurama u osnivanju vlastitog biznisa od ideje do realizacije

Forum žena GO SDBIH Živinice je formiran da bi djelovao sa ciljem osnaživanja žene i upravo zato nastavljamo širiti našu mrežu pomažući našim članicama i simpatizerkama u pronalasku ideja, te pružanjem informacija kako postati koristan član društvene zajednice, te riješiti egzistencijalno pitanje za svoju porodicu.

To je bio jedan od razloga da se na području MZ Đurđevik Stari 04.09.2020. godine organizuje predavanje na temu: Informisanje žene o osnovnim procedurama u osnivanju vlastitog biznisa od ideje do realizacije. Ciljana skupina ove edukacije bile su članice foruma iz MZ Đurđevik Stari i MZ Bašigovci.

Nosilac aktivnosti je Predsjedništvo FOŽ GO SDBIH Živinice sa predsjednicom Selmom Beširović, a predavač-edukator bila je Marica Jurić dipl. ecc. specijalista za mala i srednja preduzeća.
Prisutne članice iskazale su ogroman interes za ovu temu, bilo je mnogo pitanja i razmijene iskustava, rodile su se i neke nove ideje.