INICIJATIVA SULEJMANA BRKIĆA: Vlada TK na prijedlog ministra može suspendovati direktora Uprave policije!

Zbog neophodnosti unaprjeđenja mehanizama efikasnosti nadzora i kontrole rada Uprave policije, kao i harmonizacije sa zakonima o unutrašnjim poslovima ostalih kantona u Federaciji BiH, Vlada je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona.

Ovim izmjenama, u dijelu koji se odnosi na ovlaštenja direktora u rukovođenju Upravom policije, dopunjeno je u smislu da Vlada Kantona, odnosno ministar, određuju prioritete, te da trebaju biti blagovremeno informisani o značajnim događanjima. Identične odredbe nalaze se i u Zakonu o unutrašnjim poslovima ostalih kantona u Federaciji BiH. U dijelu koji se odnosi na zamjenu direktora Uprave policije izmjenom se reguliše ko može da mijenja direktora kada je on spriječen da vrši svoja ovlaštenja.

Prema izmjenama predviđeno je da direktor Uprave policije imenuje policijskog službenika iz Uprave policije, koji ispunjava uslove previđene za poziciju direktora, odnosno policijskog službenika koji u činu glavnog inspektora ima minimalno tri godine radnog iskustva.

Pokretanje postupka smjene direktora je dopunjen novim razlozima za pokretanje smjene direktora, a to je pravilno ne provođenje svojih ovlaštenja u rukovođenju Upravom policije.

Također, izmjenama Zakona je predviđena ista disciplinska odgovornost direktora, kao i za ostale policijske službenike.

Naime, izmjenama Zakona je propisano da Vlada Kantona, na prijedlog ministra unutrašnjih poslova, može suspendovati direktora Uprave policije, imajući u vidu odredbe Zakona o policijskim službenicima TK, a koji to propisuje i za ostale policijske službenike.