Inicijativa za modernizaciju željezničkog saobraćaja

Vlada TK prihvatila je Informaciju Mustafe Šakića, ministra trgovine, turizma i saobraćaja o stanju željezničke infrastrukture na području Tuzlanskog kantona, te zatražila od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva prometa komunikacija i Javnog preduzeca ,,Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine“ da intenziviraju aktivnosti na elektrifikaciji željezničkih pruga na području Tuzlanskog kantona.
Prije svega to se odnosi na prugu br. 13, Doboj-Tuzla, dužine 57,60 kilometara, prugu br. 14, Brčko-Banovići, dužine 87,30 kilometara, prugu br. 15, Živinice-Zvornik, dužine 44,90 kilometara, kao i na izradi neophodne studijsko – projektne dokumentacije sa ciljem izgradnje nove željezničke pruge Vareš – Banovići – Živinice (krak do Međunarodnog aerodroma Tuzla).
U Informaciji se navodi da je Tuzlanski kanton, kao najmnogoljudniji kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine, nepravedno zanemaren i u smislu modernizacije željezničke infrastrukture. Imajući u vidu potencijal i benefite željezničkog saobraćaja kako u očuvanju okoliša tako i u ekonomskoj isplativosti, te rasterećenju cesta, mora se raditi na hitnoj modernizaciji željezničke infrastrukture i vraćanja u funkciju putničkog željezničkog saobraćaja