Klub SDBiH u Parlamentu FBiH podnio inicijativu za ukidanje finansiranja političkih stranaka iz Budžeta FBiH

Klub Nezavisnih zastupnika-SDBiH u PD PFBiH, na 10.sjednici Predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH podnijeli su četiri inicijative.

  • Obzirom na velike probleme u funkcionisanju Kriznog štaba na svim nivoima,smatramo da bi navedenom promjenom organizacije kriznih stožera (štabova) u FBiH te objedinjavanjem postojećih dva za svaki nivo od federacija do kantona za vrijeme stanja nesreće uzrokovane pandemijom, epidemijom ili drugim javnozdravstvenim problemima bilo pojednostavljeno funkcioniranje i donošenje odluka i procedura.
  1. Ministar/ica zdravstva FBiH ili odgovorna osoba nadležnog ministarstva imenovana od strane ministra te sukcesivno za kantonalne nivoe vlasti – predsjednik stožera (štaba)
  2. Direktor/ica Zavoda za javno zdravstvo FBiH te sukcesivno za kantonalne nivoe vlasti – zamjenik predsjednika
  3. Doktor medicine – specijalist epidemiolog iz ZZJZ ili zdravstvene ustanove imenovan od strane nadležne vlade (ministarstva) – član
  4. Doktor medicine – specijalist infektolog iz ZZJZ ili neke od zdravstvenih ustanova imenovan od strane nadležne vlade (ministarstva) – član
  5. Direktor FU Civilne zaštite te sukcesivno za kantonalne nivoe imenovan od strane nadležne vlade – član
  6. Ministar unutrašnjih poslova ili osoba iz nadležnog ministarstva imenovana od strane vlade FBiH te sukcesivno za kantonalne nivoe – član

Navedeni sastav kriznih stožera (štabova) se može proširiti ukoliko predstavnici vlade ili stručnjaci iz oblasti zdravstva smatraju to potrebnim.

  • Od Vlade Federacije traži se da pod hitno pomognu Kantonalnoj bolnici zdravstvenim ustanovama u ZDK u iznosu od 5 mil.KM, za nabavku neophodne opreme i sredstava za rad. Federalna vlada je u nekoliko navrata izdvojila sredstva za pomoć u borbi protiv COVID-19 Kliničkim centrima u Sarajevu, Tuzli i Mostaru, ali Kantonalna bolnica nije bila u tim raspodjelama pomoći. Iako je u borbi protiv COVIDA-19 imala najveći broj hospitaliziranih pacijenata, što je u finansijskom pogledu dovelo ovu bolnicu na rub egzistencije.
  • Klub Nezavisnih zastupnika SDBiH je u skladu sa poslovnikom zatražio da se na narednoj sjednici uvrsti tačka dnevnog reda, u okviru izbora i imenovanja, izbor zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma parlamenta FBiH iz reda srpskog naroda, čime bi se napokon, nakon 18 mjeseci od konstituisanja Predstavničkog doma parlamenta FBiH popunilo rukovodstvo sa predstavnicima svih konstitutivnih naroda u FBiH.
  • Zatraženo je ukidanje finansiranja političkih stranaka i koalicija iz Budžeta Federacije BiH do 31.12.2020 godine. Svi smo svjesni složene situacije, finansijske i socijalne, u kojoj se nalazi Federacija BiH, kao i njeni građani zbog pandemije uzrokovane Covidom-19, koja nas je zadesila kao i čitav svijet. U najmanju ruku političke organizacije kao i politika općenito mora imati sluha i biti solidarna prema građanima Federacije BiH, koji su birali političke stranke koje participiraju u vlasti na Federalnom nivou. Svjedoci smo svakodnevnih otpuštanja radnika, apela za pomoć građana Federacije BiH koji su zbog novonastale situacije uzrokovane pandemijom na ivici egzistencije. Treba napomenuti da se na godišnjem nivou za finansiranje političkih stranaka i koalicija izdvoji oko 4 miliona KM.