KLUB SDBIH U SKUPŠTINI TK: Ministar obrazovanja u Vladi TK onemogućio je upis djece u škole

S ciljem da po svaku cijenu realizira smjene direktora škola „po sili zakona“ ministar obrazovanja i nauke u vladi TK Elvis Baraković je u nekim školama po nekoliko puta obnavljao postupak izbora članova privremenog školskog odbora (suprotno uredbi o načinu izbora), a sve kako bi mogao imenovati „svoja tri člana“ koja su direktorima prekinuli mandate i imenovali vršioce dužnosti po stranačkom nalogu.

Lakomislenim i nezakonitim uputama ministra, kao i usmenim uputama službenika ministarstva obrazovanja i nauke TK, nekim direktorima su mandati prekidani retroaktivno, a potom su retroaktivno odjavljivani i prijavljivani, uz usmene naloge da ih se potpuno odjavi sa šiht liste. Nekim radnicima je onemogućeno pravo na korištenje godišnjeg odmora, dovedena je u pitanje isplata plate za mjesec maj, šiht liste i druge dokumente su potpisivala neovlaštena lica itd.

Međutim, ono u čemu je ministar prevazišao sve dosadašnje „eksperte“ je činjenica da je raspisao javni poziv za upis učenika u srednje škole, prije nego što su svi učenici osnovnih škola dobili uvjerenja i svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi. Tako su neki učenici imali svega dan-dva za upis, a u jednoj školi iz ministrove rodne Gračanice, uvjerenja i svjedodžbe učenicima još nisu izdate, iako je prvi upisni rok završen. Na ovaj način ministar je nepromišljenim postupcima prekršio Konvenciju o pravima djeteta i  zakone Bosne i Hercegovine, što povlači njegovu krivičnu odgovornost.

Podnesite ostavku ministre!