Klub SDBiH u Skupštini TK se protivi novčanom kažnjavanju građana

Klub Socijaldemokrata Bosne i Hercegovine smatra da izmjene nisu u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH.

“Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti jasno kaže ko je nadležan za poštivanje određenih mjera i to je sanitarni inspektor. Nelogično je da policija izriče te mjere i nelogično je da se po istom prekršaju može doći do dupliranju kazne. Po Zakonu ovlasti da kažnjavaju za kršenje zdravstvenih mjere imaju sanitarni inspektori. Pošto sanitarnih inspektora nema dovoljno, ovlasti da kažnjavaju na ovaj način se prenose na policiju, koja se, po mom mišljanju, na ovaj način ponižava.”, rekao je Žarko Vujović.

Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je izmjene Zakona o javnom redu i miru TK, kojima se predviđaju novčane kazne za kršenje higijensko-epidemioloških mjera koje propiše Krizni štab, a potvrdi Vlada.

Za usvajanje izmjena glasalo je 19 zastupnika pozicije koju čine SDP, PDA, Naša stranka i SBB.