KLUB SDBiH U SKUPŠTINI TK: Smjena 121 direktora škola proglašena neustavnom i nezakonitom

Neustavna i nezakonita smjena 121 direktora ili “sječa glava” rečeno jezikom kuloarske priče koju je predvodila “crnolistaška koalicija” SDP-PDA-SBB-NS, dobila je svoj epilog na Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine.

Naime, trećina poslanika u Skupštini TK među kojima su i Husein Tokić i Žarko Vujović zatražili su ocjenu ustavnosti člana 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju. Ustavni sud FBiH donio je presudu kojom utvrđuje da pomenuti član, odnosno smjene po “sili zakona” NISU u skladu sa Ustavom FBiH.

Podsjećamo, bivši ministar obrazovanja Elvis Baraković je ostvarivao zamišljene ciljeve “velikih” političkih šefova, te se i sam izdigao iznad svih Zakona i organa upravljanja u školama, pa s ciljem da u jednom danu (26.5.2021.) smijeni 121 direktora škola, školskim odborima i sekretarima škola izdaje upute o postupanju. U prvoj uputi od 19.5. 2021. godine, ministar kao vrhovni tumač naglašava da „mandat direktorima škola zatečenim na dužnosti prestaje 26.05.2021. godine“, te da je neophodno da „školski odbor odlukom konstatuje tu činjenicu, a nikako da donosi odluku o prestanku mandata ili prijevremenom razrješenju direktora škole“. Sličnu uputu ministar je uputio i 24.5.2021. godine. Ovim uputama, ministar je prekoračio svoja ovlaštenja, pa je u svojstvu diktatora, prvo odredio datum prestanka mandata zakonito izabranim  direktorima, zatim je odredio šta da urade školski odbori kao organi upravljanja u školama i kako će sekretari škola, kao diplomirani pravnici, formulisati odluke koje će uručiti direktorima.

Klub SDBiH u Skupštini TK ovim putem postavlja pitanje Elvisu Barakoviću, ko će odgovarati pred sudom za neustavne smjene, čiji su postupci u najmanju ruku bili diktatorski?