Klub SDBiH u Skupštini TK za podršku novoj Vladi traži poništenje odluke o povećanju plata ministrima i poslanicima

Socijaldemokrate BiH svoje učešće u novoj Vladi TK uvjetovaće setom principa, među kojima je promptno i bezuvjetno poništenje odluke prethodne vlasti o povećanju plata ministrima i poslanicima, jer mislimo da teško socijalno stanje većine građana TK ne dozvoljava ovakvo postupanje i da vlast MORA pokazati socijalnu senzibilnost.

Insistirati ćemo na snažnoj pronatalitetnoj politici, a prije svega na provođenju usvojene skupštinske inicijative „naknade za porodilje“.

Kroz svoje skupštinsko djelovanje, tražićemo racionalizaciju i smanjenje parafiskalnih nameta za privredu, koje se prije svega ogleda u ukidanju parafiskalnog nameta „naknade za općekorisne funkcije šuma“.

Zalagaćemo se za depolitizaciju obrazovanja i tražiti da se isprave režimske nezakonite smjene preko 120 direktora u osnovnim i srednjim školama TK, na način da se postupak vrati u prethodno stanje prije nezakonitih smjena. Na ovaj način ćemo izbjeći mnoge tužbe i naknade šteta koje bi išle nauštrb građana TK.

Također, zahtijevaćemo da se poslovanje kao i imenovanja u strateški važnim ustanovama kao što je UKC Tuzla vrati u zakonske okvire, a ne da se na rukovodeća mjesta kao što je to radila prethodna Vlada imenuju osobe koje ne zadovoljavaju zakonske uslove, sa sumnjivim doktoratima, sa neakreditovanih fakulteta. Istinski ćemo se boriti protiv nepotizma i zapošljavanja najbližih srodnika poslanika, ministara i stranačkih funkcionera, a ne deklarativno kako je to radila prethodna vlast. U javnosti su pričali da su protiv nepotizma, korupcije, a iza kulisa bez konkursa, zapošljavali najbliže srodnike i bavili se sistemskom korupcijom. Tako da su pojedini funkcioneri, koji su upravljali prethodnom skupštinskom većinom završili na američkoj crnoj listi.

Ispravnom politikom zadržat ćemo prave stručnjake na njihovim radnim mjestima, a ne da ih kvazi stručnjaci, stranački „jurišnici“ tjeraju sa Klinike.

Za našu podršku i učešće u novoj skupštinskoj većini i Vladi TK jedan od ključnih uslova biće da mandatar Vlade mora biti stručna i opšte prihvatljiva osoba, a ne samo prihvatljiva stranci iz koje dolazi.