KLUB ZASTUPNIKA U FEDERALNOM PARLAMENTU: Lukavac uskoro dobija zasluženi status Grada

Klub nezavisnih zastupnika – SDBiH u Predstavničkom domu PFBiH nekoliko puta je pokretao pitanje vezano za donošenje zakona o proglašenju Lukavca Gradom.

7.12.2020. godine od radnih tijela Predstavničkog doma PFBiH traženo je da se dostave informaciju po ovom pitanju. Za inicijativu koju je uputio načelnik Općine Lukavac 10.07.2018. godine za donošenje zakona o gradu Lukavac, Vlada FBiH je dala izjašnjenje 30.8.2018. godine da Lukavac ispunjava sve uslove da bude proglašen gradom, te da Ministarstvo pravde bude nosilac izrade nacrta zakona. Međutim, nisu poduzete konkretne aktivnosti nakon više urgencija upućenih Predstavničkom domu i Zakonodavno-pravnoj komisiji i to 5.9.2019. godine, 5.5.2020. godine, zatim 19.6.2020. godine, upućene od načelnika općine pa i 24.11.2020. godine, 3.12.2020. godine upućene od strane sekretara Općine Lukavac.

Neshvatljivo je da su općine Srebrenik, Gračanica, Gradačac, Živinice po istim principima već dobile status Grada, u ovom sazivu Predstavničkog doma PFBiH, dok za Lukavac se čeka izmjena Ustava i određenih zakonskih propisa kako bi se Općina Lukavac proglasila Gradom. Svjesni smo da se na ovaj način vrši određena diskriminacija kada je Općina Lukavac u pitanju. Zbog svega navedenog na sjednici PD PFBiH 19.01.2021.godine predložili smo zaključak da se na narednoj sjednici Doma uvrsti tačka dnevnog reda: donošenje Zakona o proglašenju Grada Lukavac.

16.02.2021.godine održan je sastanak Zakonodavno-pravne komisije, gdje su između ostalog, usvojena dva zaključka koja su upućena ka Predsjedavajućem Predstavničkog doma PFBiH, koja se tiču donošenja Zakona o proglašenju Grada Lukavac.
Jedan od Zaključaka je da se uputi dopis predsjedavajućem Zastupničkog doma PFBiH da od komisije za Lokalnu samoupravu traži mišljenje po ovom pitanju, kako bi se stekli uslovi da se ova tačka napokon nađe na dnevnom redu Predstavničkog doma PFBiH.
Drugi zaključak takođe jednoglasno podržan od strane komisije da se inicijativa o donošenju Zakona o proglašenju gradom Lukavac uputi kao tačka dnevnog reda Predstavničkom domu PFBiH na razmatranje i usvajanje, nakon dobijanja odgovora od komisije za Lokalnu samoupravu, što bi se trebalo desiti u narednih 30 dana.

Ovim bi se stekli svi uslovi da Lukavac dobije zasluženi status Grada.