Na inicijativu zastupnika SDBiH usvojene izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda

Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (ZD FBiH) je danas na inicijativu zastupnika Socijaldemokrata BiH (SDBiH), Zlatko Ercegović, Meliha Bijedić, Nedžad Šećić i Mile Atlagić, zajedno sa grupom zastupnika sa Tuzlanskog kantona usvojio izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda.

Nakon javne rasprave ovaj zakon je uvršten u Dnevni red 29.sjednce PD Parlamenta FBiH. Isti je usvojen sa 62 glasa za, dok je osam parlamentaraca bilo protiv, a pet ih je bilo suzdržano. Ovim zakonom po PRVI put je ispravljena nepravda prema građanima Tuzlanskog i drugih kantona pri raspodjeli javnih prihoda FBiH.

Izmjene podrazumijevaju da se smanji ponder na osnovu kojeg Kanton Sarajevo dobija više javnih prihoda od drugih kantona.

Da bi izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda stupile na snagu, potrebno je da ih usvoji i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Današnjim usvajanjem Zakona o pripadnosti javnih prihoda građani Federacije mogli su vidjeti ko se bori za podjednaka prava svih građana u FBiH.