Nakon oslobađajuće presude mr. Enveru Bijediću: Hoće li politički proces platiti tužilac Serhatlić?

„Nekad je režim pitao: Jesi li za Staljina ili Tita? Odgovor za Staljina je značio pritvor. Danas ne pitaju ništa i odmah određuju pritvor!“ – riječi su Mensura Radončića koji je sa Mirnom Avdibegović, branio mr. Envera Bijedića, optuženog za krivično djelo zloupotrebe ovlasti u privrednom poslovanju (član 247 KZ FbiH) za vrijeme obavljanja funkcije direktora Direkcije za izgradnju Tuzla.

Šest godina je trajao pravni teror nad mr. Bijedićem i njegovom porodicom, koji je završen oslobađajućom presudom Opštinskog suda u Tuzli i potvrđenom od Kantonalnog suda, kojem je tužilac uputio žalbu.

Od čitanja optužnice do praćenja i zadnjeg dana suđenja, potpisnik ovih redova je tvrdio da je motiv podizanja optužnice političke, a ne pravne naravi. Trebalo je političkim procesom devastirati uspjeh Socijaldemokrata BiH postignut na lokalnim izborima tek šest mjeseci nakon osnivanja.

Niti jednom činjenicom, niti jednim svojim svjedokom, niti vještakom, tužilac Ćazim Serhatlić nije dokazao opis optužnice, tj. da se radi o krivičnom djelu mr. Bijedića.

“Obzirom da je ocjenom izvedenih dokaza prvostepeni sud pravilno zaključio da djelo za koje se optuženi Enver Bijedić optužuje (onako kako je opisano u optužnici i izreci pravosudne presude) nije zakonom propisano kao krivično djelo, to je optuženog na osnovu člana 299. Tačka a KZ FBiH pravilno oslobodio od optužbe, tako da su žalbeni prigovori kantonalnog tužioca da je povrijeđen Krivični zakon prema odredbi člana 313. tačka a  KZ FBiH neosnovani“, kaže se u presudi Kantonalnog suda u Tuzli, s potpisom predsjednice Vijeća, sutkinje Vildane Helić.

(Faksimil rješenja Općinskog suda Tuzla o visini sudskih troškova za mr. Envera Bijedića)

U zakonskom roku politički optuženi mr. Enver Bijedić je od Opštinskog suda Tuzla dobio Rješenje kojim se određuju troškovi koji mu se isplaćuju iz budžeta Tuzlanskog kantona. Iz džepova građana!

Međutim, troškove mr. Bijedića i cijenu usluga odavokata treba iz džepa da plati, tužilac Ćazim Serhatlić. Ta sredstva on treba da vrati u budžet Kantona na osnovu člana 27.  stav 2 Zakona o kantonalnom tužilaštvu TK, u kojem piše: “Kanton može zahtijevati da glavni tužilac, zamjenici glavnog tužioca ili tužioci vrše nadoknadu plaćenog iznosa za štetu samo ukoliko je šteta prouzrokovana namjerno ili iz krajnje nepažnje“.

Cijeneći da kantonalni tužilac Serhatlić nije prepoznao da u opisu i agrumentaciji takozvane optužnice ne postoji krivično djelo, sad je dilema: da li namjerno ili iz krajnje nepažnje?

S obzirom na to da je premijer Vlade Tuzlanskog kantona, Irfan Halilagić, diplomirani pravnik, koji se u trošenju budžeta pokazao kao odgovorna osoba, vjerujem da će iskoristiti pravo zaštite budžeta i tužiocu koji je namjerno ili iz krajnje nepažnje, ispostaviti fakturu. U suprotnom, namjerno i s velikom pažnjom, biće izložen kritički raspoloženoj javnosti.

P.S. Primjena rečenog zakona biće po prvi puta u be-ha pravnoj praksi.

(Piše: Ekrem AVDIĆ/tuzlalive)