Održano Strateško planiranje za Lokalne izbore 2024. godine

Proteklog vikenda SDBiH – Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine u Gradačcu su održale Strateško planiranje za Lokalne izbore 2024. godine.

U izradi i donošenju strategije učestvovalo je Predsjedništvo SDBiH, rukovodstvo Glavnog odbora SDBiH, predsjednici gradskih i općinskih organizacija, kao i rukovodstva izbornih štabova lokalnih organizacija.
Donešeni su Opći izborni ciljevi SDBIH za Lokalne izbore 2024.:
– Ostvariti rast broja glasova za SDBiH koji će poslije Lokalnih izbora 2024. godine biti treći politički subjekt u Tuzlanskom kantonu,
– Sačuvati poziciju gradonačelnika Edina Delića u Lukavcu,
– Jedan od strateških ciljeva SDBiH u narednom periodu biće stvaranje uvjeta i izrada političke strategije okrupnjavanja zdravih i progresivnih politika koje će kao treći pravac biti alternativa dugogodišnjim etabliranim politikama u BiH i na taj način pokazati da u ovoj zemlji ipak može drugačije.