Općinski odbor SDBiH Kalesija bogatiji za tri istaknuta člana

Ibrahim Čanić, Faruk Džafić i dr. Jasmin Osmančević, potpisivanjem pristupnica u prostorijama SDBiH, odlučili su svoj politički angažman nastaviti u Socijaldemokratama BiH.

“Iskoristio bih priliku da se zahvalim predsjedniku Enveru Bijediću na ukazanom povjerenju i gostoprinstvu. Ovim činom, potisivanja pristupnica oficijelno postajemo Socijaldemokrata BiH, što nam je izuzetno drago. Drago nam je iz razloga što ćemo postati dio tima jako hrabrih ljudi, ljudi koji su odlučili da participiraju u vlasti I da se na taj način uhvate u koštac sa svakodnevnim problemima građana. Lično obećavam da ću kroz svoj rad permanentno se zalagati I promovisati temeljne principe socijaldemokratije. Dubokog sam ubjeđenja da će ovaj tim ljudi koji će u narednom period enormno jačati, uraditi velike stvari za sve građane BiH iz razloga što je ovih dana aktuelna I priča oko participiranja u vlasti na Federalnom I državnom nivou. Takođe, duboko sam ubijeđen da ćemo naredne godine biti značajan faktor na lokalnim nivoima vlasti, čime ćemo upotpuniti sudjelovanje na svim nivoima vlasti u okvirima države BiH, što znači da ćemo biti neizostavan faktor u svim političkim zbivanjima na svim nivouma vlasti.” – istakao je nakon potpisivanja Faruk Džafić.

Ibrahim Čanić, profesor tjelesnog odgoja I sporta, zaposlen je u Gimnaziji Ismet Mujezinović, činom potpisivanja sada I bivši član Općinskog odbora SDP Kalesija.

Faruk Džafić, uposlenik NLB banke, bivši član OO SDP Kalesija i član Predsjedništva OO Kalesija.

Dr. Jasmin Osmančević, zamjenik predsjedavajućeg OV Kalesija ispred Bosanskohercegovačke patriotske stranke – Sefer Halilović