Predsjedništvo SDBiH: Promocija knjige Ilije Brankovića „Tuzlanska Kapija – režirana tragedija“ je uvreda porodicama ubijenih na Kapiji

Promocija knjige Ilije Brankovića „Tuzlanska Kapija – režirana tragedija“, u organizaciji Ministarstva odbrane Srbije, nova je uvreda porodicama ubijenih na tuzlanskoj Kapiji, kao i svim građanima BiH, jedan je od zaključaka sa 1. sjednice Predsjedništva SDBiH.

Srbija godinama pruža utočište generalu Vojske RS Novaku Đukiću, koji je pred Sudom Bosne i Hercegovine osuđen za zločine na tuzlanskoj Kapiji.
Zaštitom presuđenog generala Vojske RS Novaka Đukića za ubistvo 71 i ranjavanja 150 građana Tuzle, Srbija skreće pažnju sa teme kao što je gubljenje Kosova, ali i dodatno potkopava odnose sa BiH.

Istina o ‘Kapiji’ potvrđena je sa dvije presude Suda BiH. Donesena je pravosnažna presuda generalu i zločincu Novaku Đukiću na 20 godina zatvora koji još uvijek slobodno živi u Srbiji.

Drugi zaključak sa 1. sjednice Predsjedništva SDBiH jeste da, SDBiH daje punu podršku građanima Bihaća, cijelog USK i grada Tuzle u pronalaženju problema prouzrokovanih migrantskom krizom. Smatramo da vlasti svih nivoa ne čini dovoljno, osim deklarativno, da građanima Krajine osigura život u sigurnosti, aktivnostima zagarantovnim Ustavom BiH i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Također, SDBiH, smatra da teret migrantske krize treba da ravnomjerno snose svi dijelovi BiH. SDBiH će, u dogovoru sa partnerima inicirati tematsku sjednicu Parlamentarne skupštine BiH.