Radno-konsultativni sastanak Predsjedništva SDBiH sa Gradskom organizacijom Živinice

Na inicijativu predsjednika SDBiH Envera Bijedića, Predsjedništvo SDBiH u Živinicama je održalo radno-konsultativni sastanak sa članovima Gradske organizacije SDBiH Živinice. Tokom sastanka osvrnulo na iskustva tokom protekle kampanje za lokalne izbore, te su donešeni i zaključci o daljem načinu rada. Otvorena su mnoga pitanja i teme, a sve s ciljem poboljšanja i unapređenja rada organizacije, kao i sistematične međusobne saradnje.

Predsjednik SDBiH Enver Bijedić naglasio je kako će Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine u narednom periodu donijeti jasne političke odluke programskog djelovanja SDBIH koje će odrediti političku budućnost Socijaldemokrata, a u savezu i interesu svih građana koji Bosnu i Hercegovinu doživljavaju kao nedjeljivu državu.

Prema riječima generalnog sekretara SDBiH Huseina Tokića, sastanak u Živinicama je s ciljem daljeg organizovanja i političkog jačanja SDBiH

“U tom pravcu u narednom periodu, a prema smjernicama Predsjedništva SDBiH poduzeto je i sprovodit će niz aktivnosti. Jedna od njih je i obilazak općinskih/gradskih organizacija na kojim će se dogovoriti i podstaći dalje aktivnosti na organizacionom jačanju. Zadavoljni smo izbornim rezultatom koji je postigla GO SDBiH Živinice, ali isto tako smatramo da je to temelj na kojem treba graditi i još bolji izborni rezultat na Općim izborima 2022. godine.” – istakao je Husein Tokić.

Predsjednik Gradske organizacije SDBiH Živinice Nusret Mamić osvrnuo se na protekle lokalne izbore i rezultat koji su postigli.

“Na temelju postignutih rezultata na proteklim lokalnim izborima Gradska organizacija Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine dobila je veliko povjerenje građana Živinica što govori da SDBiH ima ogroman potencijal za rast i razvoj politika SDBiH.” istakao je Nusret Mamić predsjednik GO SDBIH Živinice.