SDBiH: Kojom logikom se raspoređivao novac?

Raspodjela novca Vlade FBiH za pomoć u borbi protiv koronavirusa i sanaciju posljedica je u najmanju ruku diskriminatorska!

Vlada FBiH je 20. marta uputila dopis svim gradovima i općinama Federacije Bosne i Hercegovine, zajedno s Odlukom o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih budžetom Federacije BiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Kantoni i općine“.

Postavljeni su kriteriji za raspodjelu sredstava kantonima, a veoma vješto izbjegnuti su kriteriji za raspodjelu gradovima i općinama.

Nakon objave raspodjele sredstava, sada i vidimo zbog čega je to urađeno. Ovim činom, jasno se do znanja dalo da nisu svi građani jednaki ni u vrijeme pandemije.

Socijaldemokrate BiH pozivaju Vladu FBiH da objavljenu Odluku raspodjele sredstava stave van snage, te da se bez obzira na nacionalnu, stranačku ili bilo koju drugu pripadnost promijeni kako bi svaki stanovnik FBiH bio jednako tretiran.