SDBIH: Pozivamo glavnog kantonalnog tužioca Tomu Ljubića da spriječi kršenja zakona i napade na ljudska prava, slobode i dostojanstvo

Pola mjeseca od sramnog teatra zloupotrebe državnih organa za diskreditaciju i zastrašivanje političkih protivnika, na svjetlo dana izlazi sve više podataka o teškoj zloupotrebi tužilaštva i posebnih istražnih radnji.

Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine oštro osuđuju pokušaj kriminalizacije stranke. Ni jedan segment istraživanog djela ne odnosi se na nas, a postupajući tužilac Ćazim Serhtlić na pres konferenciji Tužilaštva 18.02.2020. više puta JE spomenuo SDBiH, prestavljajući nas u javnosti kao kriminalnu organizaciju. 

Presumpcija nevinosti i ljudska prava i slobode zagarantovana Europskom konvencijom su temeljne vrijednosti koje tužilaštvo i pravosuđe moraju braniti. Niko nije kriv dok se ne dokaže suprotno, pa tako i predsjednik i čelni ljudi Socijaldemokrata Bosne i Hercegovine nad kojima se zadnjih dana vrši sistemsko narušavanje dostojanstva i integriteta ličnosti.

Iako živimo u jednoj od najkorumpiranijih zemalja u svijetu do sad nije zabilježeno da su Tužilaštvo i policija vršili pretres prostorija bilo kog političkog subjekta – sve do 18. februara. Na sceni je kulminacija zloupotrebe krivično-pravnih procedura i sistemska hajka preko pristrasnih i neobjektivnih tužioca.

Najviši stepen organizovanja i djelovanja organiziranog kriminala i sistemske korupcije je kada pojedinci iz tužilaštva, policije i pravosuđa narušavaju ljudske slobode koje trebaju braniti, zloupotrebljavaju svoja ovlaštenja i imunitet da bi nezakonito istraživali, pratili i diskreditirali politički nepodobna lica i organizacije, te provodili nezakonite mjere represije.

Tuzlanski kanton je danas adresa na kojoj se dešava sve navedeno u, do sad neviđenoj, eskalaciji. Masovno se provode mjere represije prema članovima Socijaldemokrata BiH i zloupotrebljavaju odredbe Zakona o krivičnom postupku, štiti gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović i diskredituju njegovi protivnici.

Stat ćemo u odbranu pravne države i šaljemo jasnu poruku da ćemo istrajati u borbi.

Raduje nas da u društvu raste svijest o obimu i posljedicama zloupotrebe i neefikasnosti tužilaštava i sudova i najavljujemo da ćemo pažljivo i aktivno davati svoj doprinos u raskrinkavanju onih koji su bacili pod noge principe i načela pravičnosti i krivice, te postalil dio organiziranog korupcijskog ili kriminalnog djelovanja.

Iznimno cijenimo profesionalne i odgovorne sudije i tužioce i bit ćemo na njihovoj strani u jačanju pravne države. I oni imaju pravo smatrati se nedužnim. 

Ključni spiritus-movens montaža i zloupotrebe koje promatramo je kantonalni tužilac Ćazim Serhatlić, koji je itekako profesionalno i interesno vezan za aktuelnog gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića. Socijaldemokrate BiH će poduzeti sve zakonom predviđene i dozvoljene radnje da dokažu komprimitirajuće navode. 

Pozivamo glavnog kantonalnog tužioca Tomislava Ljubića da izvrši uvid u postupke Serhatlića i poduzme mjere kako bi se dalji postupci Tužilaštva odvijali u skladu sa zakonom.