SDBiH: Svaki dan je potrebno zagovarati istinske vrijednosti demokratije

Generalna skupština UN-a  2007. godine  je  odlučila  da se  15. septembar obilježava kao  Međunarodni dan demokratije, pozivajući svoje članice i ostale regionalne, vladine i nevladine organizacije da obilježe ovaj dan. Tom prilikom potvrđen je stav da je demokratija univerzalna vrijednost zasnovana na slobodnoj volji naroda da odrede svoj politički, ekonomski, kulturni i društveni sistem i time u potpunosti učestvuju u svim aspektima života.

Koliko je Bosna i Hercegovina demokratski uređena pokazuje podatak da od stotinu dvadest država u kojima se mjeri demokratičnost prema zvaničnim podacima zauzima oko stoto mjesto. To su porazne činjenice koje pokazuju  da danas u Bosni i Hercegovini imamo pojavu da ni sva tri konstitutivna naroda na prostoru cijele države nisu jednaki.

Mi kao Socijaldemokrate BIH smatramo da je potrebno svakim danom zagovarati vrijednosti istinske demokratije, jer samo na taj način ova država može krenuti naprijed i obezbijediti svijetliju budućnost generacijama koje dolaze.