SDBiH TUZLA: Problem otpadnih i oborinskih voda može riješiti jedino struka

Od zadnjih poplava koje su zadesile Tuzlu u kojima je pričinjena šteta od 4 miliona KM, Gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom Imamovićem samo je vršila procjenu nastalih šteta, umjesto da kontinuiranim radom riješe dugogodišnji problem.

U zadnjih mjesec dana svjedoci smo učestalih padavina koje svaki put naprave poplave u gradu.

Očito je da je došlo vrijeme da se struka pita po pitanju komunalne infrastrukture u gradu i da se krene u sistemsko rješavanje problema otpadnih i oborinskih voda. Svaki put kada grad zadese poplave šteta koju prouzrokuju svaki put je sve veća, a pošto nema temeljne sanacije mreže otpadnih i oborinskih voda sva šteta dolazi na naplatu.

Svu štetu na kraju snosi grad, odnosno građani Tuzle, a gradska vlast nikako već 20 godina da se uhvati u koštac sa problemom i da ga konačno krene rješavati.

Smatramo da je došlo vrijeme da struka počne da se pita po svim pitanjima u Tuzli, a za što se GO SDBiH Tuzla i zalaže.
Prošlo je vrijeme podobnih i nestručnih da vode brigu o građanima Tuzle.

Struka ne poznaje cenzuru i politikanstvo