SDBiH ŽIVINICE: Lista SDBiH u Živinicama je najbolja

U Starom Đurđeviku održana je svečana sjednica GO SDBiH Živinice. Svečana zbog toga što je između ostalog predstavljena i lista kandidata za Gradsko vijeće Živinice i to je ustvari najbitniji segment onoga što istinski socijaldemokrati rade, daju sve od sebe da sa najboljim vijećnicima stvaraju život i rad u Živinicama boljim.

Predstavljena je lista, kooptirani su članovi u Gradskom odboru i Predsjedništvu i date su upute kako objasniti glasačima zašto je lista SDBiH ipak najkvalitetnija lista od svih.

Predsjedništvo SDBiH kao i Gradski odbor dali su podršku aktualnom gradonačelniku Samiru Kamenjakoviću jer je od svih kanidata pokazao i dokazao da je njegov program rada kompatibilan sa Izbornim programom SDBiH. Gradonačelnik Kamenjaković se i obratio prisutnima i obećao da uz potporu SDBiH samo bolje uslove života i rada u našim Živinicama.

Zaključak, lista SDBiH je ipak najbolja.