Socijaldemokrate BiH će bez kompromisa stajati na strani građanske i multietničke Bosne i Hercegovine

Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine (SDBiH)  jučer su  u Tuzli održali  proširenu sjednicu Predsjedništva SDBiH.

Sjednici su pored članova Predsjedništva SDBiH prisustvovali i potpredsjednica GO SDBiH, Predsjednik NO kao i predsjednici gradskih i općinskih organizacija SDBiH.

Na  proširenoj sjednici Predsjedništva SDBiH  razgovarano je o trenutnoj političkoj situaciji u našoj zemlji kao i budućim pravcima djelovanja SDBiH.

Stav Predsjedništva SDBiH je da će u narednom periodu djelovati i raditi na organizacionom jačanju SDBiH i na taj način jačati svoju političku snagu kojom će bez kompromisa stajati na strani građanske i multietničke Bosne i Hercegovine.

Prošireno Predsjedništvo sa jučerašnje sjednice uputilo je i čestitku pripadnicama i pripadnicima Armije R BiH, a u povodu obilježavanja 15.aprila Dana Armije R BiH.

Naglašeno je da posebnu pažnju i u narednom periodu treba posvetiti ovoj kategoriji stanovništva i njihovim porodicama.