.

Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine spremno dočekuju Lokalne izbore 2020..

Predsjednik IŠ SDBIH i generalni sekretar Husein Tokić, sinoć je u prostorijama SDBIH u Tuzli, održao je radni sastanak sa koordinatorima izbornih štabova za odnose s javnošću, kantonalnih, gradskih i općinskih izbornih štabova.

Na sastanku predsjednik IŠ SDBIH upoznao je koordinatore o proteklim aktivnostim  kao i o planiranim aktivnostima IŠ SDBIH u narednom periodu.

Tokom sastanka razgovarano je i o specifičnostima lokalnih organizacija koje treba uvažiti, a koje su jedna od bitnih stavki u realizaciji naše izborne kampanje i postizanju zacrtanog izbornog rezultata na Lokalnim izborima 2020. godine.

Ovom prilikom donijeto je niz zaključaka koji će se provoditi u narednom periodu, te istaknuta važnost dobre komunikacije sa građanima i medijima, kako bi na najbolji mogući način poslali poruku da Socijaldemokrate SDBIH imaju viziju i program koji našim građanima nudi rješenja gorućih životnih problema u  svim lokalnim sredinama u Bosni i Hercegovini.

Predsjednik IŠ SDBIH Husein Tokić istakao je kako Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine,  iako prvi put izlaze na izbore, kao politički subjekt koji je formiran prije nepunu godinu dana spremno dočekuje izbore, nudeći najbolje kandidate.