Tužilaštvo TK nezakonito prisluškuje i diskreditira političke neistomišljenike Jasmina Imamovića

Dva dana nakon senzacionalističke i dramatične akcije SIPA protiv funkcionera Socijaldemokrata BiH stvari postaju sve jasnije. Nismo iz izjava Tužilaštva prepoznali o kakvim dokazima i krivičnom djelu se radi, ali je potpuno jasno da su duže od 6 mjeseci nezakonito prisluškivani političari, da su prisluškivana lica koja nisu okrivljena, da su pozivana u svojstvu svjedoka i da su im oduzimani mobiteli na temelju iskonstruisanih insinuacija prikupljenih prisluškivanjem samih svjedoka.

Nakon prikupljanja relevantnih informacija možemo zaključiti da je postupajući tužioc Ćazim Serhatlić prekrišio niz odredbi Zakona o krivičnom postupku, te da je angažmanom SIPA specijalnih jedinica očigledno imao namjeru ostvariti isključivo dva cilja: kriminalizirati Socijaldemokrate BiH i uticati na ishod izbora ponuđača za izradu bušotine na Rudniku Tušanj. Ovim problemom Socijaldemokrate BiH će se baviti u narednom periodu i sukcesivno objavljivati informacije i saznanja o djelovanju Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Ovim putem javno zahtijevamo, a zakonski legitimirana lica će to učiniti i zvanično, potpuno izuzimanje tužitelja Ćazima Serhatlića iz daljeg postupanja, kao i prebacivanje predmeta u nadležnost drugog suda i tužilaštva. U svom zahtjevu elaborirat ćemo zakonske i proceduralne greške, a ukoliko se ne isključi ovo lica iz istrage bit ćemo prinuđeni dokumentovati njegovu vezu i interes zbog kojih učestvuju u progonu političkih protivnika Jasmina Imamovića.

Želimo zaštiti članove porodice svakog pojedinca u javnosti, te molimo Tužilaštvo Tuzlanskog kantona da pribavi sve informacije o porodičnoj i ličnoj povezanosti Serhatlića sa Jasminom Imamovićem i poduzmu mjere kako bi zaštitili dignitet institucija i pojedinaca.

U Tužilaštvu TK radi plejada odličnih i odgovornih tužilaca koji će vrlo lako prepoznati da su prekršena prava prisluškivanih lica, da je prekomjerno upotrijebljena sila i dramaturgija pri hapšenju, vršena neopravdana izuzimanja telefona lica koja nisu osumnjičena i veoma tendenciozna interpretacija i “montiranje” krivične odgovornosti.

U potpunosti podržavamo istragu protiv bilo kog lica, pa i našeg člana, u skladu sa zakonom i poštujući prava svakog lica, ali jednako tako odbacujemo svaki pokušaj inkriminacije Socijaldemokrata BiH.

Nameće se pitanje da li je tužioc Serhatlić na poslu dokazivanja organiziranog kriminala, ili je pak postao činioc u vršenju organizirane kriminalne zloupotrebe prava i ovlasti Tužilaštva?