DAMIR TUCAKOVIĆ: U DNK ovog grada zapisana je socijaldemokratija, samo što će od izbora biti predvođena sa SDBiH

U seriji intervjua Gradske organizacije SDBiH Tuzla, razgovarali smo sa Damirom Tucakovićem, predsjednikom Mjesne organizacije Brčanska Malta SDBiH Tuzla.

 Zašto SDBiH?

Smatram da je formiranje SDBiH bio neophodan i sasvim logičan potez u okolnostima u kojima je ogroman broj glasača SDP-a , nakon Izbora 2018. i izborne pobjede u TK, zahtijevao prihvatanje odgovornosti i preuzimanje vlasti na nivou TK. Kada do toga nije došlo zbog otvorenih opstrukcija vrha SDP-a moja i reakcija rukovodećih ljudi Socijaldemokrata BiH je bila hrabra i jedina moguća – otpor diktatu iz Sarajeva i Konjica te formiranje stranke u kojoj su ljudi koji žele da kreiraju politiku mogućeg, a ne vječito traženje izgovora kako nešto ne može.

Razlog više zbog kojeg sam se opredijelio da aktivno učestvujem u stranci Socijaldemokrate BiH je i sama njena suština, dakle – Statut SDBiH, u kojem je kao jedan od glavnih principa određeno da jedna osoba ne može obavljati više od dvije stranačke funkcije te da je broj mandata izabranih funcionera SDBiH-a u organima vlasti na svim nivoima u BiH ograničen na dva mandata.

Time SDBiH potvrđuje svoju opredijeljenost da djeluje kao stranka koja pruža jednake šanse svim svojim članovima koji su dovoljno kvalitetni, vrijedni i dosljedni da daju svoj maksimalni doprinos i u konačnici i obnašaju određene fukcije, za razliku od večine stranaka u kojima postoji zatvoreni krug elite koja je vječito na vrhu.

 

Rad Vaše Mjesne organizacije, SDBiH Tuzla i kako vidite stranku u budućnosti?

Kao predsjednik MO Brčanska Malta sretan sam i ponosan što u svojoj MO imam preko 140 aktivnih članova, veoma cijenjenih i priznatih u svojim, kako profesionalnim, tako i svakodnevnim, komšijskim, sredinama. Ima među nama i studenata, penzionera, radnika kao i doktora nauka, inženjera, ekonomista, pravnika i mnogih drugih profesija, ali prije svega ljudi koji misle svojom glavom, svih starosnih, polnih i nacionalnih pripadnosti što, zaista, predstavlja odličnu osnovu za jednu jaku i kvalitetnu Mjesnu organizaciju SDBiH Tuzla.

Kroz saradnju sa Predsjedništvom MO Brčanska Malta koje broji desetak članova, uspijevamo da artikulišemo sve odgovore na zadatke koje se od strane GO SDBiH Tuzla pred nas postavljaju.

U proteklom periodu smo se kao MO u više navrata odazvali i na humanitarne akcije organizovanih od strane GO SDBiH Tuzla usmjerenim kako prema pomoći našim članovima tako i prema ostalim ugroženim sugrađanima.

Svakodnevno nam se javljaju novi članovi, građani Tuzle željni pozitivnih promjena, tako da GO SDBiH Tuzla već sad predstavlja respektabilni politički faktor u našem gradu te smatram da se u vremenu koje nam predstoji nijedna bitna odluka neće moći donijeti bez saglasnosti Socijaldemokrata BiH u GV Tuzla.

 

Kako ocijenjujete stanje u Vašoj mjesnoj zajednici, šta treba unaprijediti i popraviti i uopšteno predstavite nam Vašu MO i Vaše vođenje MO?

Obzirom da MZ Brčanska Malta teritorijalno obuhvata prostor uže urbane zone istočnog dijela grada večina infrastruturnih priključaka ( vodovodno-kanalizaciona, elektro, instalacija centralnog grijanja i sl.) su na zadovoljavajučem nivou ali i pored toga kvalitet života građana naše mjesne zajednice moguće je poboljšati i unaprijediti. U svakodnevnoj komunikaciji sa građanima, svojim komšijama, saznajem za određene, naizgled, sitne problerme ali to je upravo ono što život ljudi u MZ može značajno poboljšati. Kao jedna od češćih sugestija ljudi sa kojim razgovaram je i pojas neposredno uz korito rijeke Soline (iza zgrade “Pecara 1”) na kojem su nekada postojale uređene parkovske površine sa klupama te prostori za igru djece te relaksaciju starijih osoba.

Trenutno je taj prostor zapušten i neiskorišten te se uz relativno malo materijalnih ulaganja i puno inventivnosti može učiniti idealnim mjestom za cjelodnevni boravak ljudi i djece svih svih dobnih uzrasta.

Maksimalnim angažmanom na predstoječim lokalnim Izborima nastojaćemo ostvariti što bolji izborni rezultat naše MO te stvoriti preduslove za učešće u radu predstavnika SDBiH-a u organima MZ Brčanska Malta i na taj način doprinjeti rješavanju problema na koje nam naši sugrađani ukazuju.

 

Izbori 2020. i rezultat koji očekujete u Vašoj mjesnoj organizaciji?

Kad već spominjem predstojeće lokalne Izbore, očekujem da će GO SDBiH Tuzla ostvariti odličan rezultat uz osvajanje najmanje 6 ili 7 vjećničkih mandata u GV Tuzla, a shodno tim očekivanjima učinićemo sve da i naša MO Brčanska Malta donese značajan broj glasova i bude, po izbornom rezultatu, ako ne prva onda u samom vrhu među MO u okviru SDBiH Tuzla.

 

Članstvo i Vaša poruka njima ….

Članovima SDBiH Tuzla, mojim drugaricama i drugovima, želim da poručim da nepokolebljivo brane naše pravo da na najbolji mogući način zastupamo moderne socijaldemokratske principe, da djelima pokažemo da zaista jesmo istinski predstavnici jedne zdrave ljevice u Tuzli i da na taj način dokažemo svim onima koji nas žele predstaviti samo poslušnicima nekih drugih politika i ideologija da žestoko griješe.

Tuzla je grad koji voli i koji je navikao na socijaldemokratiju, to je nekako zapisano u njegovom DNK, i smatram da ovaj grad zaslužuje da u njemu živi i ostane da vlada socijademokratska opcija, samo ovoga puta bolja i pravednija, predvođena Socijademokratama BiH Tuzla.