Tuzla

Gradska organizacija Socijaldemokratea BiH u skladu sa programskim opredjeljenjima zalaže se za formulisanje i rješavanje problema sugrađana u mjesnim zajednicama prema prioritetima. Neposredna demokratija ostvaruje se na način da najširi društveni slojevi učestvuju u delegiranju životnih problema u svojim lokalnim

Nosilac liste Aleksandar Vujadinović i kandidati SDBiH na listi za Gradsko vijeće Tuzla Amela Zaimović i Mirel Mišković predstavili su programska opredjeljenja u pravcu njegovanja tradicije socijaldemokratske i multietične Tuzle. "Program djelovanja Socijaldemokrata Tuzle ostaje opredijeljen na način da građani Tuzle