rudnik soli Tag

Da li Tužilaštvo TK istražuje organizirani kriminal ili orgnaizira grupu za namiještanje nepostojećih krivičnih djela, progon političkih neistomišljenika i gruba kršenja Zakona o krivično postupku i Europske konvencije o ljudskim pravima?   TUŽILAŠTVO TK UPLELO SE I U "MREŽI" FTV Socijaldemokrate BiH odlučno