Meliha Bijedić Tag

Meliha Bijedić, zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentu Federacije BiH, podnijela je inicijativu kojom zadužuje JP Elektroprivredu BiH d.d. Sarajevo koja je ovlašteni distributer električne energije u sedam kantona Federacije BiH da putem Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla osigura stabilno i kontinuirano snadbjevanje