Čestitamo građanima Grada Lukavac!

Klub zastupnika Socijademokrata Bosne i Hercegovine (SDBiH) u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, zajedno sa sada gradonačelnikom Grada Lukavac Edinom Delićem, već nekoliko puta je pokretao pitanje vezano za donošenje Zakona o proglašenju Lukavca gradom.

Napokon više od godinu dana, od kada je pokrenuto ovo pitanje, jučer je na 28. Redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH sa 58 glasova ZA usvojen Zakon o Gradu Lukavac, te se nadamo da će podršku dobiti i u Domu naroda.

Ovakve i slične inicijative rezultat su dobrog parlamentarnog rada i studioznog pristupa kako gradonačelnika Edina Delića, tako i Kluba SDBiH u ZD Parlamenta FBiH kojeg čine zastupnici: Zlatko Ercegović, Nedžad Šećić, Meliha Bijedić i Mile Atlagić, a sve u cilju kvalitetnijeg života građana u FBiH.

Čestitamo svim građanima Grada Lukavac, gradonačeniku Edinu Deliću, vijećnicima u Gradskom vijeću Lukavac, gradskim službama, svim javnim ustanovama i preduzećima što su se izborili za zvanje i status grada.