ENVER BIJEDIĆ: Genocid u Srebrenici najtragičniji je događaj na tlu Evrope od Drugog svjetskog rata

Jedan od najmračnijih momenata u čovječanstvu i modernoj evropskoj istoriji dogodio se prije 25 godna u julu 1995, kada je više od 8372 muslimanskih muškaraca i dječaka namjerno i metodično ubijeno od strane snaga bosanskih Srba u “sigurnoj zoni” UN u Srebrenici, gradu za koji su mislili da je bezbijedan.

“Genocid u Srebrenici, najtragičniji je događaj na tlu Evrope od Drugog svjetskog rata, i dalje je otvorena rana u srcu Evrope. I nakon 25 godina, u borbi za bolju i pravedniju Bosnu i Hercegovinu kao državu ravnopravnih naroda i građana, smatram da je zaštita prava na povratak i ostanak jedan od temeljnih preduslova na tom putu, te dijeleći uvjerenje da je ključni korak ka procesu obnove povjerenja suočavanje sa prošlošću, osuda ratnih zločina i borba protiv negiranja genocida ono za šta se moramo boriti i dalje.

U skladu s navedenim smatram da zajednički nastup probosanskih stranaka za načelnika Srebrenice u borbi protiv nacional-šovinističkih politika, politika segregacije i diskriminacije, ali i svakog oblika djelovanja koje ugrožava drugog i drugačijeg po osnovu etničke ili vjerske pripadnosti je jedan od ključnih faktora i veoma važan za očuvanje ideje povratka kao i opstanka na ovim prostorima.” – istakao je Enver Bijedić, predsjednik SDBiH.