ENVER BIJEDIĆ: Socijaldemokrate BiH u svom Programu imaju zadatak da pokrenu reformu obrazovnog sistema u BiH

Enver Bijedić, predsjednik SDBiH, smatra da je stanje u našem obrazovanju, osnovnim i srednjim školama, te na univerzitetima veoma loše.

“Nastavni programi su u neskladu sa dinamičnim promjenama u savremenoj privredi, nauci, već započetom četvrtom industrijskom revolucijom. Socijaldemokrate BiH, u svom Programu imaju zadatak da pokrenu reformu obrazovnog sistema u BiH.
Našem obrazovnom sistemu su neophodne promjene kako bi se uhvatiio korak sa svijetom. Nama je, među ostalim, nužno da već od sljedeće školske godine započnemo sa dualnim obrazovanjem. Postojeća nomenklatura zaposlenih nije učinila ništa na reformi obrazovanja. To je razlog za kadrovskim promjenama kojim bi na čelne pozicije došli novi ljudi sposobni za reformske procese. Dakle, dolazak novih kadrova. Nije stvar promjena samo radi promjena, nekakavih stranačkih križaljki, već je to prvi korak ka dubokim reformama u obrazovanju koje će zadovoljiti potrebe savremenog društva koje želi da se priključi tokovima četvrte industrijske revolucije, koje će odgovoriti potrebama našeg društva i privrede.” – istakao je Bijedić.

Strateško polazište SDBiH je da su znanje, nauka, kultura, informiranje i zdravstvo moćna reproduktivna osnova društva, i ne mogu se tretirati kao potrošnja. Polazeći od shvatanja da su mladi istinska vrijednost i osnovni društveni potencijal, SDBiH se zalaže za

oblikovanje sistema obrazovanja i odgoja zasnovanog na humanističkim vrijednostima kao i na praćenju svjetskog tehnološkog i naučnog razvoja. Mladi u Bosni i Hercegovini trebaju savremeni obrazovni proces, kompatibilan evropskim i svjetskim standardima, sa programima koji će ih povezivati međusobno, ali i sa svijetom. SDBiH smatra da je osnove politike obrazovanja potrebno utvrditi na nivou države BiH.  Opširnije o tome smo napisali u našem Programu političke organizacije.