ENVER BIJEDIĆ: U ovom trenutku trebamo zaboraviti sve političke, nacionalne i svake druge podjele

Zbog epidemiološke situacije uzrokovane korona virusom, Enver Bijedić, predsjednik SDBiH uputio je poruku svim građanima i članovima SDBiH.

“Obavještavam sve članove i simpatizere SDBiH da se u predstojećim danima u potpunosti obustavlja politički rad i da svi svoje resurse stavimo u službu kriznih štabova na lokacijama u kojima živimo, prvenstveno mjesnim zajednicama, opštinama/gradovima.

Zbog izvanrednih okolnosti, kada su ugroženi životi svih stanovnika BiH, trebamo zaboraviti političke, nacionalne i sve druge podjele, te djelovati zajednički.

Naročito su kritične naredne dvije sedmice i treba u potpunosti slijediti uputstva kriznih štabova i stručnih medicinskih organa (koristiti sredstva zaštite, zaštitne maske, rukavice, dezinfikaciona sredstva).

Svi naši članovi treba da pomognu ugroženim kategorijama stanovništva, pogotovo starijima od 65 godina kojima je zabranjeno kretanje, i to na način da im se pomogne prilikom nabavke prehrambenih proizvoda i lijekova, uz pridržavanje već pomenutih mjera zaštite.” – poručio je predsjednik Bijedić.