GO SDBiH i DF TUZLA: Tražimo ukidanje komunalne takse i izvještaj o utrošku sredstava Gradskog štaba CZ Tuzla

Gradske organizacije Socijaldemokrata BiH i Demokratke fronte Tuzla, traže od Gradskog vijeća Tuzla uvrštavanje u dnevni red 41. sjednice Gradskog vijeća Grada Tuzle ukidanje komunalne takse, izvještaj o utrošku sredstava Gradskog štaba CZ Tuzla, kao i izvještaj o epidemološkom stanju u Tuzli. Smatramo da su ove tačke građanima Tuzle bitnije od imenovanja Upravnih i Nadzornih odbora sačinjenih od rodbine, supružnika direktora i uposlenika Gradske uprave.

S obzirom da plaćanje komunalne naknade nije zakonska obaveza, a da se Gradsko vijeće Tuzla obavezalo da će donijeti odluku o ukidanju plaćanja komunalne naknade u slučaju izjašnjenja da ne postoji zakonska obaveza plaćanja, tražimo da se na sjednici Gradskog vijeća Tuzla zvanično ukine plaćanje komunalne naknade, sa zahtjevom za povrat uplaćenog novca građanima koji su platili komunalnu naknadu.

Kao što je već poznato, Univerzitetsko klinički centar Tuzla je prekinuo sa izvođenjem elektivnih, odnosno hladnih operativnih zahvata i sa takvom spoznajom, građani su sa razlogom zabrinuti. Sa druge strane, pored spomenutih informacija, građani se dodatno zbunjuju pozivima na Panonska jezera, upravo od strane gradonačenika. Zbog toga, smatramo i da građani trebaju biti upoznati o stanju sa pandemijom u našem gradu, s obzirom da su u javnosti se pojavile informacije o oboljelim i pojavi klastera u Gradskoj upravi, kao i nekim drugim institucijama, preduzaćima i ustanovama koja su u nadležnosti grada.

Iskreno se nadamo da poziv upućen građanima za masovni dolazak na Panonska jezera neće biti i inicijator novog klastera.