GO SDBIH TUZLA: Dajemo punu podršku radu vijećnika SDBiH Tuzla i pregovaračkom timu SDBiH

Predsjedništvo GO SDBiH Tuzla jučer je održalo desetu redovnu sjednicu. Sjednici su pored članova Predsjedništva GO SDBiH Tuzla, prisustvovali i vijećnici SDBiH u Gradskog vijeću Tuzla.

Na sjednici je razmatran rad GO SDBiH Tuzla, trenutna politička situacija u gradu, kao i rad Kluba vijećnika SDBiH u Gradskom vijeću Tuzla.

Tokom sjednice doneseno je niz zaključaka, koji će u narednom periodu biti realizovani i na taj način unaprijediti rad GO SDBiH Tuzla.

Na sjednici GO SDBiH Tuzla je data puna podrška radu vijećnika SDBiH u Gradskom vijeću Tuzla, kao i pregovaračkom timu Socijaldemokrata Bosne i Hercegovine u vezi vođenja razgovora oko postizanja saradnje i dogovora za zajednički nastup i djelovanje na predstojećim Opštim izborima 2022. godine u Bosni i Hercegovini sa drugim građanski orijentisanim političkim subjektima.

Ovakav politički projekat ima za cilj udružiti građanske stranke u Bosni i Hercegovini koji će biti alternativa postojećem stanju u državi, poručeno je sa sjednice Predsjedništva GO SDBiH Tuzla.