GO SDBiH TUZLA: Evo zbog čega općine i gradovi ne mogu više uraditi povodom pandemije koronavirusom

Pažnja javnosti u FBiH posljednjih dana u potpunosti je usmjerena ka federalnom nivou vlasti. Dok građani prate svaku mjeru šta će Krizni štab uraditi kako bi se suzbilo širenje koronavirusa, koje mjere će Vlada FBiH poduzeti kako bi se sanirale ekonomske posljedice pandemije, niži nivoi vlasti sve vrijeme kreću se ispod radara, očekujući i prizivajući podršku FBiH, te ljubomorno čuvajući vlastiti novac na računima.

Prihodi sa Jedinstvenog računa FBiH se nakon otplate vanjskog duga dijele na način da FBiH pripada 36,2 posto ukupnog udjela, kantonima 51,48 posto, a općinama i gradovima 8,42 posto. Svi kantoni, općine i gradovi u svojim godišnjim budžetima imaju i sredstva namijenjena za saniranje prirodnih i drugih nesreća, ali i sredstva namijenjena za druge projekte koji su po važnosti daleko ispod aktuelne pandemije koronavirusa i koja bi se rebalansom budžeta i njegovom prenamjenom mogla i trebala usmjeriti ka trenutno prioritetnim aktivnostima. Međutim, to se, uz poneke izuzetke, ne dešava.

Veći dio tog novca odlazi na plaće i ostale naknade uposlenih, ali postoje i značajna sredstva namijenjena saniranju prirodnih nesreća ili sredstva prvobitno namijenjena za potrebe i projekte koji su toliko važni da se bez ikakvih posljedica po građane mogu preusmjeriti za, primjera radi, kupovinu respiratora ili saniranje ekonomskih posljedica koronavirusa.

Izuzetak nisu ni općine i gradovi Tuzlanskog kantona koji su za zaštitu od prirodnih nesreća izdvojili 4,3 miliona KM. Grad Tuzla koja ima budžet od skoro 76 miliona KM za zaštitu je izdvojila 1,3 miliona. Po izdvojenim sredstvima, iza Tuzle je Općina Lukavac sa 1,2 miliona KM i budžetom od 28 miliona KM, dok druge općine i gradovi izdvajaju znatno manje novca. Pomenuta sredstva, tačnije 20 posto istih se mogu koristiti, dok se za ostatak mora dobiti odobrenje Vlade Federacije ili Parlamenta. Isti slučaj je i sa Kantonalnom upravom Civilne zaštite TK koja na računu ima 4,5 miliona KM, a svojih 20% je već potrošila.

Zbog sve većeg upita građana zbog čega lokalne zajednice i kantonalna vlast ne rade više po pitanju pandemije koronavirusom, vjerujemo da će vas gore navedene informacije dovoljno informisati koliko novca ima na raspolaganju i zbog čega ne mogu više da se koriste.