GO SDBiH TUZLA: Gradonačelnik Imamović skuplja jeftine poene za ono što se podrazumijeva

Jasmin Imamović, gradonačelnik i komandant Gradskog štaba Civilne zaštite Tuzle, sastao se sa predstavnicima Kriznog štaba i direktorom Centralnog grijanja d.d.Tuzla. Na sastanku je zaključeno da ne bi bilo dobro da dođe do masovne prehlade pacijenata i medicinskog osoblja u klinikama i građana u stanovima. Dogovoreno je da radijatori ostaju topli do stabilizacije toplijeg vremena.

Podsjećamo gradonačelnika da je Članom 24. Opštih uslova za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije propisano da “Distributer isporučuje toplinsku energiju kontinuirano počev od 15. oktobra tekuće do 15. aprila naredne godine. Izuzetno sezona grijanja može početi (najranije) 01. oktobra, a završiti (najkasnije) 30. aprila, ako se mjerenjem ustanovi da temperatura zraka u pomenutom periodu iznosi (mjereno tri dana uzastopno u 21 sat) 12˚ C ili više za kraj sezone.

Ovaj potez Imamovića je samo još jedan u nizu jeftinih pokušaja skupljanja poena kojeg građani plaćaju.