Ista djela zbog kojih je na listi Gordana Tadić godinama se rade i u Tužilaštvu Tuzlanskog kantona

Kolokvijalno nazvana “Crna lista” osoba koje su pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država pružila se konačno do pravosuđa i tužilaštava u BiH, a činjenica da je svaki četvrti sankcionisani upravo iz spomenutih domena daje i moguću naznaka stepena korumpiranosti i zloupotrebe istražnih organa, tužilaca, ali i dijela sudija.

Socijaldemokrate BiH pozdravljaju i daju punu podršku mjerama koje izriču SAD, Velika Britanija i EU prema nosiocima vlasti za koje cijene da iste zaslužuju. Iako se jednostrani postupak bez procedure dokazivanja ili mogućnosti odbrane “izlistanih” može propitivati sa aspekta pravnih standarda, smatramo da donosioci ovih sankcija imaju dovoljno kredibiliteta, a da imaju i dovoljne zasluge, da bilo koji političar ili stranka koji budu tema ovih mjera iste prihvate i za dobro građana koje zastupaju izvuku pouke. Ne znamo ko može sutra biti predmetom ovih sankcija, ali dokle god one doprinose očuvanju mira i demokratskom razvoju BiH, moramo iste prihvatiti i kroz dijalog sa donosiocima istih ukazati na eventualna drugačija gledanja.

Institucije BiH nisu i nikada ne bi mogle efikasno dovesti u pitanje korupciju i zloupotrebe u tužilaštvima širom i poprijeko BiH, a izrečene sankcije političarima, sudijama i tužiocima su veći doprinos u spasu civilizacijskih tekovina od decenija skandaloznoe vladavine i ponašanja stranaka koje se navodno bore za tu istu BiH – uključujući i one koji se u svoj patrotizam najglasnije zaklinju.

Izrečene mjere protiv Gordane Tadić, visoko pozicioniranog glavnog tužitelja, samo dotiču ozbiljne sistemske devijacije u ovom organu u kome nema nikakve odgovornosti za nerad, zloupotrebe, nanešenu štetu onim protiv kojih aktiviraju represivne mjere po nalogu korumpiranih političara oko kojih su stvorili bedem krivične nedodirljivosti, uz istovremeno obrušavanje na one koji smetaju zaštićenim i korumpiranim.

Tako se npr. u slučaju Gordane Tadić navodi zloupotreba sistema za dodjelu predmeta tužiocima u istragama (CMS), a dobro je poznato da se godinama u Tužilaštvu TK provodi ista zloupotreba, pa isti tužioci učestvuju u tužilačkim progonima čak i tamo gdje imaju direktan sukob interesa. Javnosti su poznate prijave i istrage po ovom pitanju u Tužilaštvu TK. Osim toga lica koja rade na sistemu dodjele predmeta javno promovišu svoju poziciju i u privatnoj režiji sarađuju sa pogodnim advokatima kroz organizaciju simbolično nazvanu “Ured”, a koju su osnovala dva zaposlenika Tužilaštva TK. I dok pažljivo brišu tragove rada “Ureda” Tužilaštvo TK ne može riješiti problem pamćenja na internetu i ukloniti dokaze.

I Tužilaštvo Tuzlanskog kantona godinama pred svake izbore vrši pretrese, privodi ili optužuje lica koja su politički nepodobna zaštićenim, a s druge strane predmeti protiv štićenika bivaju odbačeni, zastarjeli u ladicama ili nakon površnih i traljavih istražnih radnji odbačeni kao neosnovani, iako ptice na granama znaju da je na sceni teško krivično djelo.

Tužioci kojim je mjesto na crnim listama su odgovorni za nesaglediv pad ugleda i povjerenja građana u ovu instituciju. Treba imati u vidu da korumpirani tužioci blokiraju efikasan rad policije i pravosuđa, jer niti policija može krenuti u pravom smjeru dok tužioci ne odluče, niti sudovi mogu donositi ispravne presude dok ne dobiju profesionalno i zakonito obrađene optužnice. U protivnom je sve samo pravosudni igrokaz.

Nisu samo slučajevi manipulacije u istragama dva ubijena mladića u Sarajevu i Banja Luci dovela do stava velikog broja građana da su tužilaštva uvijek nečija strana, a da istina, pravičnost i zakon nisu imperativ značajnom broju tužioca – posebno onih koji rukovode. Veliko je nezadovoljstvo i unutar samih tužilačkih redova, jer i tamo radi većina vrsnih pravnika koji ozbiljno shvataju svoj posao i žele da građani u njima vide zaštitnika njihovih zakonitih prava i interesa.

Sve češće se čuje danas i sintagma da iskonstruisane istrage i tužbe znače priznanje relevantnosti i kakvih – takvih rezultata, jer korumpirani napadaju one koji nešto znače, dok istovremeno prave bedeme oko svojih štićenika i generiraju utisak da nije važno biti u pravu ili raditi po zakonu, već da je važno da li vas štiti ili napada onaj koga brane tužilaštva.

Hapse se u dramatičnim akcijama oni koji spašavaju državnu imovinu ili pokušavaju pomoći u liječenju teško oboljelih osoba, dok pred našim očima paradiraju milioneri neke nove elite koja raste u sjeni tužilačke hladovine.