Jasmina Begić nakon haotičnog stanja u čekaonicama Opće bolnice Sarajevo, podnijela inicijativu za “Put pacijenta”

U Općoj bolnici “Prim. dr. Abdulah Nakaš” u Sarajevu jutros su zabilježene velike gužve u čekaonici i nepoštivanje epidemioloških mjera prevencije širenja koronavirusa. Sve osobe iz čekaonice su prošle trijažu, ali s obzirom na broj ljudi i veličinu prostora, fizička distanca u čekaonici nije moguća. Medicinsko osoblje ove zdravstvene ustanove jednostavno ne može stići pružiti pomoć svim pacijentima, zbog čega se stvaraju velike gužve i pacijenti su primorani satima jedni drugima doslovno “disati za vrat”, uprkos preporukama nadležnih institucija koje se tiču zaštite od koronavirusa.

 

Tim povodom, Jasmina Begić, ispred Socijaldemokrata Bosne i Hercegovine (SDBiH) na kandidatskoj listi za Općinu Centar, uputila je prijedlog prema Kantonu Sarajevo FBiH u kojem inicira Pilot Projekat KS „Put pacijenta i digitalizacija zdravstvenih usluga građanima KS u toku Pandemije Covid 19“.

 

“Inicijativa je pokrenuta na osnovu  dokumenta “Pružanje zdravstvenih usluga od primarnog, sekundarnog do tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo“ broj: 10-04-7202/20 , datum: 18.05.202. kojim su definisani način pružanja zdravstvenih usluga od primarnog, sekundarnog do tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo. Prijedlog za projekat nudi novu mogućnost saradnje KS sa Udruženjem, u cilju unapređenja zdravstvenih usluga građanima poštivanjem EU Konvencije o Pravima pacijenata u toku i nakon Pandemije Covid 19”, kazala je Begić.