Karolina Karačić na sjednici Općinskog vijeća Centar podnijela inicijativu za socijalnu kartu najugroženijih građana

Na održanoj sjednici Općinskog vijeća Centar, Karolina Karačić, ispred Socijaldemokrata Bosne i Hercegovine (SDBiH) na kandidatskoj listi za općinu Centar, podnijela je inicijativu za izradu socijalne karte za najugroženije građane i građanke Kantona Sarajevo.

Inicijativa je išla prema Skupštini KS i Ministarstvu za rad socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice da što prije krenu u izradu socijalne karte. Neophodnost postojanja jedinstvene baze socijalnih potreba najugroženijih građana, te organizovano i jedinstveno praćenje socijalnih davanja je, naročito u kriznim situacijama kao što je pandemija koronavirusa, neophodno. Nedopustivo je da socijalno ugroženi građani svoje potrebe zadovoljavaju u ovisnosti od svoje političke pripadnosti ili nekog drugog svog statusa, ili da budu diskriminirani zbog navedenog. Jedini prihvatljiv kriterij treba da bude socijalni status koji bi putem socijalne karte bio utvrđen, te praćen i ažuriran sa promjenom stanja istog. Kvalitetna baza podataka o socijalnom stanju najugroženijih građana je osnov pravedne raspodjele društvenih sredstava i nediskriminitornog odnosa prema najugroženijim”, istakla je Karačić.