Klub SDBiH u PD PFBiH: Izgradnjom i modernizacijom autocesta izvršiti debokladu Tuzlanskog kantona

Klub Socijaldemokrate BiH u Parlamentu FBiH su na 25.redovnoj sjednici predložili Inicijativu prema Vladi FBiH, da se izgradjom i modernizacijom autocesta /brzih cesta/, magistralnih cesta izvrši putna deblokada Tuzlanskog Kantona.
Ovom inicijativom se Vlada Federacije BiH zadužila da u Program kapitalnih projekata koji se finansiraju iz kreditnih i grant sredstava međunaronih finansijskih institucija, budžeta svih nivoa vlasti u Federaciji BiH, fondova i vlastitih izvora, za period 2022.-2024. godina uvrsti finansiranje i zgradnja: autoceste (brze ceste) Tuzla-Brčko-Orašje (rijeka Sava) kao dijela autoceste (brze ceste) Sarajevo-Tuzla-Beograd u dužini od 61-65 km u zavisnosti od izabrane varijante trase, zatim brze ceste Zvornik-Tuzla-Doboj, u dužini od 50 km, kao i dionice magistralne ceste M-18, Šićki Brod – Kladanj, u dužini 58,8, km kao i modernizaciju postojeće ceste Tuzla – Sarajevo.

Navedeni putni pravci su od značaja za poboljšanje stanja privrede, povezivanja Međunarodnog aerodroma Tuzla, Luke Brčko, te započetih i izgrađenih poslovnih zona u opštinama i gradovima Tuzlanskog kantona, Brčko diskrikta BiH i Posavskog kantona.

Od Vlade FBiH je traženo izjašnjenje o realiziranim aktivnostima i u kojoj fazi je izgradnja poddionice Šićki Brod-Đurđevik na trasi ceste Tuzla-Sarajevo u dužini 17,3 km, s obzirom da je za period 2021.-2023. godine predviđeno finansiranje ove poddionice od ukupno 40.000,00 KM, a od čega 14.000,00 u 2021. godini.

Također, od Federalnog ministarstva okoliša i turizma na 25. redovnoj sjednici Klub SDBiH tražio je i izjašnjenje o pitanjima zatvaranja deponija komunalnog otpada koje ne zadovoljavaju uslove savremenog koncepta, rješavanja problematike zbrinjavanja otpada tzv. „divljih deponija“ i šta je poduzelo ovo ministarstvo po pitanju konačnog zatvaranja „ divlje deponije“ na lokalitetu Zrnić, grad Gradačac i šta je grad Gradačac ispoštovao od mjera propisane planom prilagođavanja?
Naime, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je svojevremeno jedinicama lokalne samouprave dodjeljivalo grant sredstva za zatvaranje tzv. „divljih deponija“ na kojima se neselektivno i neplanski odlagao komunalni otpad.

U tom smislu su odobravani i planovi prilagođavanja upravljanja otpadom za komunalne deponije na lokalitetima u Federaciji BiH. Takav jedan Plan prilagođavanja je odobren i komunalnoj deponiji na lokalitetu Zrnići kojom upravlja JKP Komunalac Gradačac, a dodijeljena su i grant sredstva za realizaciju aktivnosti predviđenih Planom prilagođavanja, kao što su infrastruktura, kadrovi-osoblje, drenaža i upravljanje procjednim vodama, sistem upravljanja deponijskim plinom, priprema nekorištene površine deponije, postupci upravljanja otpadom, te planiranje i dokumentacija.

Proteklih mjesec dana na pomenutoj divljoj deponiji izbilo je nekoliko požara, koji traju danima, a koji u znatnoj mjeri mogu uticati na zdravlje stanovništva i izazvati ekološku katastrofu, jer se na deponiji odlaže i medicinski i životinjski otpad.