Ministar sigurnosti prepoznao problem na koji je SDBIH ukazivao

Nakon što su Socijaldemokrate BiH uputile apel vlastima za suspenzijom Zakona o javnim nabavkama kada je u pitanju hitna nabavka medicinske i zaštitne opreme za suzbijenje širenja infekcije koronavirusom, državni ministar sigurnosti, Fahrudin Radončić prepoznao je ovaj problem i pokrenuo inicijativu.

Kako smo u apelu i inicijativi pisali, mi u SDBiH smatramo da postojeći Zakon o javnim nabavkama limitira zdravstvene i druge ustanove u BiH u smislu nemogućnosti “hitnih nabavki” neophodne opreme i sredstava, te s ciljem postizanja što je moguće boljeg odgovora na ovu “ozbiljnu epidemiološku situaciju” i što je moguće bolju zaštitu nasih građana, tražimo od Parlamentarne skupštine BiH privremenu suspenziju Zakona o javnim nabavkama koja bi se odnosila na opremu koja nedostaje (ili može nedostajati) i sredstva neophodna za prevenciju širenja virusa, ali i liječenje eventualno oboljelih.

Kroz svakodnevni rad na terenu i izvještaje koje dobija, ministar sigurnosti je prepoznao problem sa kojim se susreću naši granični policajci i medicinsko osoblje koji su na prvoj liniji odbrane od koronavirusa, te je izjavio da vjeruje da se bliži vrijeme kada će Vijeće ministara predložiti državnim parlamentarcima da se za vrijeme krize nakratko suspendira Zakon o javnim nabavkama, isključivo za hitnu medicinsku opremu i materijal.