MIRZA BAČIĆ: Mnogi ljudi pristupaju istinskoj ideji socijaldemokratije, što je dokaz da će ova stranka imati dobre rezultate u budućnosti

Socijaldemokrate BiH u Tuzli su osnovale 25 mjesnih organizacija. O Socijaldemokratama BiH, mjesnoj zajednici i organizaciji, narednim lokalnim izborima razgovarali smo sa mr.sc. Mirzom Bačić, dipl.ing., predsjednikom MO Centar SDBiH Tuzla.

Zašto SDBiH?

SDBiH je jedina socijaldemokratska stranka lijeve orjentacije (ljevice) u BiH koja ima glavnu centralu (sjedište) u Tuzli, koji je jedini istinski grad socijaldemokratije i centar socijaldemokratije u BiH.

Stranka se bazira na multinacionalnosti i jednakopravnosti i daje veliki doprinos borbi protiv regionalizacije baziranoj na stvaranju tri nacionalne reprezentacije u BiH. Zalaže se za uspostavu demokratskog uređenja BiH, očuvanju suvereniteta, teritorijalnog inegriteta i političke nezavisnosti BiH, za ravnopravnost svih građana BiH te za borbu protiv diskriminacije, nacizma, fašizma, rasizma, diktature, korupcije i kriminala.

SDBiH se zalaže za vladavinu prava i izgradnju društva prema vrijednostima evropske socijaldemokratije: slobode, mira, jednakosti, solidarnosti, pravde, pravičnosti i ravnopravnosti spolova. Zalaže se za prava radnika, osoba s posebnim potrebama, nemoćnih i iznemoglih, za izgradnju BiH kao socijalne, pravne i ravnopravne države, kao i za integraciju BiH u EU i NATO savez.

Zalaže se i za zaštitu životne sredine, nacionalnih, istorijskih i prirodnih resursa te državne imovine, kao i saradnju s drugim političkim organizacijama u zemlji i svijetu socijaldemokratske i demokratske orjentacije.

Rad MO Centar, SDBiH Tuzla, Vaše viđenje stranke u budućnosti?

Mjesna organizacija Centar je formirana 18. novembra prošle godine. Kao koordinator za osnivanje MO Centar jednoglasno sam izabran i za predsjednika MO Centar SDBiH Tuzla. Isti dan izabrano je rukovodstvo. Na dosadašnjim sastancima su utvrđeni svi prioriteti, problematika, te aktivnosti u budućem radu i rješavanju problema u MO Centar. Trenutno MO Centar broji 77 članova.

Što se tiče budućnosti, trenutno je SDBiH najbrže rastuća stranka u BiH i shodno tome očekujem da ćemo postići jako dobre rezultate na Lokalnim izborima 2020. kao i Opštim izborima 2022.

Mnogi ljudi pristupaju istinskoj ideji socijaldemokratije, što je dokaz da će ova stranka imati dobre rezultate u budućnosti te da će uticati na bitne odluke u gradovima i opštinama, kantonima, entitetima i državnom nivou.

Očekujem da će SDBiH mnogo uticati i na promjene u svijest ljudi, da će zaživjeti multinacionalnost i građanska država s vladavinom prava, da će se mnogo smanjiti ili iskorijeniti nacionalizam, diskriminacija i svi drugi oblici primitivizma te smanjiti kriminal i korupcija.

Isto tako, očekujem da će ova ideja uticati na mlade i njihov ostanak u Tuzli i BiH i dati šansu školovanim ljudima da ostvare svoja radna prava i da rade posao spram svoje stručne kvalifikacije te da imaju mogućnost napredovanja u svom poslu.

 

Kakvo je po Vašem mišljenje stanje u mjesnoj zajednici Centar, šta unaprijediti i popraviti?

MZ Centar ima mnogo socijalnih slučajeva te smo od kraja prošle godine pa i za vrijeme korone socijalno ugroženim građanima pomagali, na što sam izrazito ponosan. Komunalna i putna infrastruktura je dugo vremena bila zapuštena u ovoj mjesnoj zajednici, pa se pristupilo realizaciji i rješavanju problema iste.

Prioriteti rješavanja problematike ove mjesne zajednice su ponajviše putna i komunalna infrastruktura, umrežavanje centralnog grijanja, ulična rasvjeta, osigrati dovoljan broj kontejnera za otpad, rešetke za površinske vode, riješiti deponiju preko puta Komemorativnog centra, sanirati kanale u ulici Igmanskog marša, sanirati okolinu osnovne škole Pazar, te MZ Centar.

 

Šta očekujete od lokalnih izbora?

Što se tiče Lokalnih izbora 2020., očekujem da ćemo kao stranka postići dobre rezultate u gradu Tuzli te ostalim gradovima i opštinama.

Što se tiče MO Centar, radom na terenu što svakodnevno radimo i sprovodimo, očekujem dobre rezultate i da ova mjesna organizacija ima vijećnika u Gradskom vijeću grada Tuzle.

 

Članstvo i poruka njima?

SDBiH je istinska ideja socijaldemokratije, koja se zalaže za vladavinu prava, jednakost i ravnopravnost svih ljudi, slobodu, solidarnost, pravednost.

Svaki član SDBiH ima pravo da učestvuje u kreiranju i ostvarivanju politike SDBiH, da bude kandidat za organe vlasti, da bude informisan o svim pitanjima i aktivnostima stranke te da javno iskazuje svoje mišljenje.

Zato je moja poruka članstvu da treba širiti i jačati ovu istinsku ideju socijaldemokratije, jer samo poštivanjem osnovnih ljudskih prava i izgradnjom pravne i građanske države možemo izgraditi mnogo bolje i zdravije društvo, koje se temelji na evropskim vrijednostima socijaldemokratije, kao što su: sloboda, solidarnost, jednakost, ravnopravnost i pravednost.

Tokom razgovora dotakli smo se lokalnih tema. Međutim, šta je po Vama jedan od krucijalnih problema bh. društva?

Obrazovanje je vrlo bitan segment društva i smatram da je neophodno napraviti reformu obrazovanja i prilagoditi je prema potrebama bosanskohercegovačkog tržišta.

Smatram da treba smanjiti hiperprodukciju srednjoškolskog i visokoobrazovanog kadra te je prilagoditi potrebama tržišta, jer će se na taj način mladi ljudi brže zapošljavati spram svoje stručne ili naučne kvalifikacije i smanjiće se odliv stručnih, radno sposobnih i kvalifikovanih mladih ljudi, bez kojih nema budućnosti u BiH.