Obavještenje za birače koji žive van Bosne i Hercegovina

Poštovani birači izvan Bosne i Hercegovine,

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je donijela odluku da se Lokalni izbori održe u nedjelju 15. novembra 2020. godine.

Ako želite ostvariti svoje biračko pravo, a stalno ste nastanjeni izvan Bosne i Hercegovine, obavezni ste da podnesete prijavu (obrazac PRP-1 ili PRP-2) Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine najkasnije do 01.09.2020. godine u 24.00.

Obrasce prijave možete naći na internet adresi www.izbori.ba .

Važno je napomenuti da imate dvije vrste prijava:

– prijave za birače koji žive izvan BiH koji nisu izlazili na prethodne Lokalne izbore 2018.g (obrazac PRP-1)

– prijave za birače koji žive izvan BiH, koji su na prethodnim Lokalnim izborima koristili svoje biračko pravo, odnosno koji su izlazili na izbore (obrazac PRP-2)

Odaberite i popunite obrazac koji odgovara vašem statusu, potpišite ga potpisom kao na ID dokumentu, priložite kopiju važećeg ID dokumenta s fotografijom i sve pošaljite na jedan od načina koji vama najviše odgovara:

– elektronskim putem na adresu prijavapp@izbori.ba (šaljete skeniranu prijavu i kopiju ID dokumenta) ili

– putem pošte na adresu: Izbori u Bosni i Hercegovini, Poštanski pretinac 451, 71 000 Sarajevo ili

– telefaksom na sljedeće brojeve: 00387 33 251 333 ili na broj 00387 33 251 334

Detaljne informacije o načinu prijave i potrebnim dokumentima koji se prilažu uz prijavu, možete naći i na internet stranici www.izbori.ba Vodič za birače izvan BiH.

Pozivamo sve birače koji žive izvan Bosne i Hercegovine da se odmah registruju za glasanje na Lokalnim izborima 2020.

Detaljnije OVDJE.