Održana 2. sjednica Glavnog odbora SDBiH

Glavni odbor SDBiH na 2. Sjednici održanoj 25.02.2024. godine u Tuzli, donio je zaključke o stavovima vezanim za aktuelna politička, ekonomska i socijalna pitanja, te o smjernicama vezanim za daljnji rad SDBiH.

1. Duboko pogođeni posljednjim dešavanjima i svjesni sve učestalijih tragedija u našem kantonu i državi, suosjećamo sa porodicama svirepo ubijenih sugrađanki, izražavamo iskreno saučešće i zahtijevamo hitno utvrđivanje odgovornosti za sve one koji su svojim nečinjenjem doprinijeli ili nisu onemogućili ove tragične događaje.
Istovremeno kao svjedoci da se ovakve ili slične tragedije dešavaju u cijeloj Federaciji i Bosni i Hercegovini, od nadležnih zakonodavnih i izvršnih struktura vlasti zahtijevamo hitnu analizu stanja i poduzimanje mjera u cilju svođenja nemilih događaja na najmanju moguću mjeru.

2. SDBIH izražava svoju potpunu opredijeljenost ka nastavku aktivnosti na realizaciji našeg projekta ”Za izbore bez krađe glasova” po kojem otpočeti drugu fazu-komunikacija sa građanima u cilju lobiranja za podršku ovom projektu.
Navedenim i sličnim aktivnostima vršiti pritisak na izabrane zvaničnike bh zakonodavne i izvršne vlasti, ali i na Visokog predstavnika za BiH da se izborni zakon BiH izmijeni minimalno u dijelu uvođenja tehničkih mjera za praćenje Izbornog procesa;

3. Glavni odbor usvaja predloženi “Program i operativni plan rada SDBIH za period januar-decembar 2024.godine” te sastavni dokument ovom Programu pod nazivom ”Izborna strategija SDBIH za lokalne izbore 2024.godine” u vezi s čim zadužuje Predsjedništvo SDBIH da u skladu sa planiranom dinamikom završi proces imenovanja Izbornih štabova i njihovih Šefova na centralnom I lokalnim nivoima te da gore usvojene dokumente prorade i prilagode svojim lokalnim sredinama, uslovima i raspoloživim mogućnostima.

4. Glavni odbor je usvojio predložene izmjene i dopune Statuta SDBiH uz preporuku za sve organizacije SDBiH da na zvaničnim sjednicama ili u prigodnim prilikama afirmativno govore o Statutu SDBiH u smislu pozivitivne razlike u odnosu na statute drugih političkih partija (ograničenje mandata, izborni rezultat kao osnov za veći broj članova Glavnog odbora).

5. Glavni odbor usvojio je Rezoluciju “Ocjena stanja i pogled Socijaldemokrata BiH na društvo i državu Bosnu i Hercegovinu” kao jedan od okvira za političko djelovanje u narednom četverogodišnjem periodu.

6. Predsjedništvo SDBiH je na svojoj 5. sjednici utvrdilo prijedlog kojim se od Glavnog odbora traži da dodijeli ZAHVALNICU za nesebičan rad i razvoj socijaldemokratije našim istaknutim dugogodišnjim članovima i to:
– Brkić Petar iz Općinske organizacije SDBiH Banovići
– Osman Mešić is Gradske organizacije SDBiH Živinice
– Kasim Softić iz Gradske organizacije SDBIH Lukavac