Pozdravljamo odluku Evropskog vijeća

Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine pozdravljaju odluku Evropskog vijeća o otvaranju pristupnih pregovora, što je ujedno iskorak na putu BiH ka članstvu u Evropskoj uniji.

Svjesni smo činjenice da je pred nama dugačak put ka istinskom društvu evropskih naroda i da nam predstoji mukotrpan posao u ostvarivanju zacrtanih ciljeva.

Smatramo da građani Bosne i Hercegovine oduvijek pripadaju Evropi i da smo uvijek bili na pravoj strani istorije.

Ispruženu ruku Evrope Bosni i Hercegovini nosioci političkih procesa moraju iskoristiti na pravi način, jer to je dug prema građanima ove zemlje.