RAMO HUSAGIĆ: Većina tuzlanskih mjesnih zajednica je zapostavljeno, to se mora promijeniti!

U seriji intervjua Gradske organizacije SDBiH Tuzla, razgovarali smo sa Ramom Husagićem, predsjednikom Mjesne organizacije Lipnica SDBiH Tuzla.

Zašto SDBiH?

SDBiH je nova politička stranka socijaldemokratske orijentacije koja se vratila izvornim principima socijaldemokratije.Veliki broj mladih je vidio svoju šansu upravo u SDBiH, jer vjeruje da će putem ove stranke moći napraviti promjene u društvu, a na lokalnom nivou, poboljšati svoj život i svih svojih sugrađana.

Rad Vaše mjesne organizacije, SDBiH Tuzla i kako vidite stranku u budućnosti?

Rad mjesne organizacije u Lipnici je do sada dobra, a najbolji pokazatelj je veliki broj novih članova koji svakodnevno pristupaju u ovaj MO SDBiH i ako se ovako nastavi, postati ćemo stranka koja ima najviše registrovanih članova u odnosu na sve druge političke subjekte koji djeluju na ovom području.

Najveća snaga za budućnost su mladi, koji pokazuju i najveći interes za ovom strankom, a među njima ima i veliki broj visokoobrazovanih iz raznih oblasti što daje posebno obilježje stranci.

Znamo da je Tuzla po svojoj građanskoj strukturi socijaldemokratska i zato će ova stranka sigurno biti na sceni i u narednim generacijama.

Stanje u Vašoj  MZ, šta treba unaprijediti i popraviti, uopćeno predstavite Vašu MO i vaše vođenje MO?

U mjesnoj zajednici Lipnica D.,Lipnica S.i Lipnica G.,stanje je ako se može sa jednom riječi reći,“zapostavljeno“. Lipnica je zapostavljena u svim aktivnostima od strane grada Tuzla,a nekada je bila najperspektivnija MZ dok je na ovom području egzistirao rudnik Kreka.Zbog takvog stanja nažalost veliki broj stanovnika Lipnice se iselio, a neke od nedostataka bi istakao kao što su putevi koji su u jako lošem stanju saobraćaj po takvim putevima ugrožava vozače i pješake od kojih su najviše djeca koja idu u školu.Izgradnja trotoara je neophodna,fudbalski klub Radnik Lipnica godinama je u teškoj situaciji, bazeni u Lipnici možda i najbolje pokazuju nebrigu vlasti isti propadaju a imaju sve uslove za rad.

Gradsko grijanje godinama stoji samo na obećanjima, a Lipnica ga najviše zaslužuje jer je i najbliža Termoelektrani.

Treba istaći gradski prevoz koji nema napravljeno ni jedno autobusko stajalište i karte su sve skuplje.

Sebi sam dao zadatak za ova pitanja i njihovo rješavanje da budem uvijek na raspolaganju MZ, a takođe MO koji se zalaže i održava sastanke i pored što nema obezbijeđene prostorije uvijek iznađe neko rješenje.

Izbori 2020, očekivanja i rezultat koji očekujete u Vašoj MZ?

Kako se bliže izbori sve je veća zainteresovanost kako starih, tako i mladih za našom SDBiH strankom. Na osnovu svakodnevne komunikacije sa svojim komšijama Lipničanima neskromno je reći ali možemo očekivati sigurno najveći broj glasova u donosu na sve druge stranke i kandidate kako za stranku i gradsko vijeće tako isto i za našeg budućeg gradonačelnika Vahida Jusufovića.

Članstvo i Vaša poruka njima?

Ako se odlučite dati nama SDBiH Vaš glas, morate znati da ćemo se održati izvornih socijaldemokratskih principa, iz dana u dan smo sve brojniji i ako nastavimo ovom tendencijom uskoro ćemo postati broj 1. stranka u Lipnici, a ukoliko pobijedimo konačno ćemo dobiti grijanje i asfaltirati put Lipnica-Dobrnja.

Šta po Vama nedostaje u Tuzli, a građanima bi dobro došlo?

Puno je stvari koje treba popravljati i mijenjati u Tuzli, pošto dolazim iz sporta predložio bih izgradnju trkačko – biciklističke staze koja će prolaziti cijelom dužinom Tuzle. Svjedoci smo da danas sve veći broj, a najviše rekreativnih sportista trči po trotoarima i saobraćajnicama Tuzle čime su izloženi velikom riziku.

Staza bi pružala najbolju moguću fizičku aktivnost svim građanima koji žele da šetaju, trče ili voze biciklo u svako doba a pored zdravlja grad bi bio funkcionalni i ljepši kao i većina velikih gradova koji odavno imaju stazu.